logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Viri

/

Arhivski viri

/

Zgodovinski arhiv Ljubljana

Metapodatki
Pokaži metapodatke
 • naslov
  • Zgodovinski arhiv Ljubljana
  • Ljubljana Historical Archive
 • opis
  • Zgodovinski arhiv Ljubljana je bil ustanovljen 1898 in je najprej deloval kot Mestni arhiv ljubljanski. Po letu 1955, ko so ustanoviteljske pravice iz mestnega prešle na okrajni ljudski odbor, je arhiv začel dobivati regionalni značaj in sčasoma je pokrival celotno območje nekdanje Kranjske. Leta 1973 se je preimenoval v Zgodovinski arhiv Ljubljana in je pokrival področje od Jesenic preko Ljubljane do Novega mesta. Danes ima sedeže v Ljubljani, Kranju, Škofji Loki, Idriji in Novem mestu. Arhiv skrbi za okoli 3.000 fondov oz. 12 kilometrov gradiva, med drugim tudi za fond LJU 504 Mesto Ljubljana, katerega del je predstavljen na portalu SIstory.
  • Zgodovinski arhiv Ljubljana/Ljubljana Historical Archive was founded in 1898 and at first operated as Ljubljana Municipal Archive. After 1955, when the founder's rights were passed on from the Municipal People's Committee to the District People's Committee, Ljubljana Municipal Archive began acquiring a regional character and eventually covered the entire region of former Carniola. In 1973, it was renamed Ljubljana Historical Archive and covered an area from Jesenice across Ljubljana to Novo mesto. Today it has units in Ljubljana, Kranj, Škofja Loka, Idrija and Novo mesto. The archive is in charge of some 3,000 funds or 12 kilometres of material, including the fund LJU 504 Town of Ljubljana, statistical censuses, a part of which is presented on the Internet.
 • tip
  • besedilo
 • jezik
  • Slovenščina
Zgodovinski arhiv Ljubljana
SI_ZAL_LJU/0346 Zbirka rokopisnih elaboratov, 1898-2004