logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Viri

/

Arhivski viri

/

Zgodovinski arhiv Ljubljana

/

Popisi prebivalstva Slovenije 1830-1931

/

SI_ZAL_LJU/0504 Mesto Ljubljana, statistični popisi (1830-1942)

Metapodatki
Pokaži metapodatke
 • naslov
  • Mesto Ljubljana, statistični popisi
 • ustvarjalec
  • Mesto Ljubljana
 • opis
  • Fond vsebuje različne popise prebivalstev od vojaških konskripcij do popisov prebivalstva, gibanja prebivalstva in osebnih izkaznic. Vojaške konskripcije so se vršile v prvi polovici 19. stoletja, leta 1830 pa je bil prvič izveden popis prebivalstva. Zbrani podatki v popisnih polah se od popisa do popisa razlikujejo. Izvajanje popisov je naročala država, občine pa so morale pri tem aktivno sodelovati. Do izročitve Zgodovinskemu arhivu Ljubljana sta gradivo hranila Magistrat in Ciril Ulčar.
  • -- Popisi prebivalstva mesta Ljubljane 1830, 1857, 1869, 1880, 1890, 1900, 1910, 1921, 1928, 1931 -- gibanja prebivalcev mesta Ljubljane 1927-1934 -- popisni elaborat in tabele tujcev 1846 -- koskripcijske liste 1849, 1850, 1852, 1853 -- popis prebivalstva starega Vodmata (24.10.1896) -- krajevni pregled 1890, 1900, 1910 -- prošnje za osebne izkaznice in osebne izkaznice 1942
 • datum
  • 1830 - 1830
  • Unknown date
  • 31. 12. 1942
 • tip
  • besedilo
  • zbirka
 • format
  • application/pdf
 • identifikator
  • SI_ZAL_LJU/0504
 • jezik
  • Slovenščina
  • Nemščina
 • pokritost
  • spatial, freeform: Ljubljana [Ljubljana] (zemljepisno ime\domicilonim\naselje)
 • pravice
  • accessRights: javno dostopno
 • drugo
  • accrualPolicy: Digitalizirano analogno gradivo iz Zgodovinskega arhiva Ljubljane se postopoma dodaja ustrezni elektronski zbirki digitaliziranega fonda.
  • accrualPeriodicity: neenakomerno
  • accrualPolicy: Originalno analogno gradivo se digitalizira, pretvori v ustrezne formate, uredi metapodatke in na koncu objavi na portalu SIstory.
 • arhivski element
  • archLevel: fond
  • archGenreform: spisovno gradivo
  • archExtent: 43,5 tekočih metrov
  • archExtent: 5 škatel, 64 kartotečnih škatel, 365 fasciklov, 1 knjiga
SI_ZAL_LJU/0504 Mesto Ljubljana, statistični popisi (1830-1942)
SI_ZAL_LJU/0504, t.e. 028, Konskripcijske tabele 1830 - 1857, Mesto 1-100