logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Viri

/

Arhivski viri

/

Zgodovinski arhiv Ljubljana

/

SI_ZAL_LJU/0346 Zbirka rokopisnih elaboratov, 1898-2004


45 popisov premoženja po shemi
Meščanski kapital
Delo za 1971 do 1. maja 1971
Shema za ekscerpiranje popisov premoženj

Avtor: Vlado Valenčič

Datum: 1971

Zgodovinski arhiv Ljubljana

Agrarni proizvodnji namenjena zemlja

Avtor: Vlado Valenčič

Datum: 1970

Državna založba Slovenije

Agrarno gospodarstvo Ljubljane do zemljiške odveze

Avtor: Vlado Valenčič

Datum: 1958

Mestni arhiv ljubljanski

Etnična struktura ljubljanskega prebivalstva po ljudskem štetju 1880

Avtor: Vlado Valenčič

Datum: 1974

Zveza zgodovinskih društev Slovenije

Fužine bakra v Ilirski Bistrici in tržiški kosarji

Avtor: Vlado Valenčič

Datum: 1954

Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino

Gospodarska in poklicna struktura krakovskega predmestja

Avtor: Vlado Valenčič

Datum: 1971

Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino

Gostinska in prehranjevalna obrt

Avtor: Vlado Valenčič

Datum: 1972

Mestni arhiv ljubljanski

Gozdarstvo

Avtor: Vlado Valenčič

Datum: 1970

Državna založba Slovenije

od 9, 70 vnosov