logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Viri

/

Arhivski viri

/

Zgodovinski arhiv Ljubljana

/

Popisi prebivalstva Slovenije 1830-1931

Metapodatki
Pokaži metapodatke
 • naslov
  • Popisi prebivalstva Slovenije 1830-1931
  • Population censuses in Slovenia 1830-1931
 • opis
  • Zgodovinski arhiv Ljubljana (ZAL) v sodelovanju z Raziskovalno infrastrukturo Inštituta za novejšo zgodovino postopoma digitalizira bogato zbirko popisov prebivalstva Ljubljane, ki jih hrani ZAL. Skenirani popisni listi so v skladu z obstoječo ureditvijo originalnega arhivskega gradiva po tehničnih enotah kot PDF dokumenti dostopni v spodnji mapi SI_ZAL_LJU/0504 Mesto Ljubljana, statistični popisi in SI_ZAL_NME/0003 Okrajno glavarstvo Novo mesto Uporabnik lahko išče popisane prebivalce po takratnih naslovih hiš. Za lažje iskanje popisanih oseb trenutno poteka transkribiranje podatkov o teh osebah. Uporabnik lahko tako s pomočjo spodnjega iskalnika po popisih prebivalstva poišče tiste osebe, ki so že bile transkribirane. Možno je iskanje po osnovnih podatkih kot so ime in priimek, letu rojstva, naslovu bivališča (ulica, mestni predel) in hišni številki. Ostale podatke o najdeni osebi si je mogoče pogledati tako, da uporabnik odpre dotično sliko popisnega lista. Vse podatke o hiši, v kateri je ta oseba prebivala, pa si uporabnik lahko ogleda preko povezave na naslovu hiše.
 • tip
  • besedilo
 • jezik
  • Slovenščina
Popisi prebivalstva Slovenije 1830-1931
SI_ZAL_LJU/0504, t.e. 028, Konskripcijske tabele 1830 - 1857, Mesto 1-100