logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Viri

/

Arhivski viri

/

Zgodovinski arhiv Ljubljana

/

Popisi prebivalstva Slovenije 1830-1931

/

SI_ZAL_NME/0003 Okrajno glavarstvo Novo mesto (cca. 1835 - cca. 1945)

/

SI_ZAL_NME/0003 Popis prebivalstva 1869, občina Bela Cerkev

Metapodatki
Pokaži metapodatke
  • naslov
    • SI_ZAL_NME/0003 Popis prebivalstva 1869, občina Bela Cerkev
    • SI_ZAL_NME/0003 Popis prebivalstva 1869, občina Bela Cerkev
  • opis

Popis prebivalstva 31. 12. 1869
Občina Bela Cerkev
Vinji Vrh 0
Population census 31 December 1869
Municipality Bela Cerkev
Vinji Vrh 0

Datum: 1869

Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo krajino

Popis prebivalstva 31. 12. 1869
Občina Bela Cerkev
Vinji Vrh 0
Population census 31 December 1869
Municipality Bela Cerkev
Vinji Vrh 0

Datum: 1869

Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo krajino

Popis prebivalstva 31. 12. 1869
Občina Bela Cerkev
Vinji Vrh 0
Population census 31 December 1869
Municipality Bela Cerkev
Vinji Vrh 0

Datum: 1869

Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo krajino

Popis prebivalstva 31. 12. 1869
Občina Bela Cerkev
Vinji Vrh 0
Population census 31 December 1869
Municipality Bela Cerkev
Vinji Vrh 0

Datum: 1869

Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo krajino

Popis prebivalstva 31. 12. 1869
Občina Bela Cerkev
Vinji Vrh 9
Population census 31 December 1869
Municipality Bela Cerkev
Vinji Vrh 9

Datum: 1869

Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo krajino

Popis prebivalstva 31. 12. 1869
Občina Bela Cerkev
Vinji Vrh 7
Population census 31 December 1869
Municipality Bela Cerkev
Vinji Vrh 7

Datum: 1869

Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo krajino

Popis prebivalstva 31. 12. 1869
Občina Bela Cerkev
Vinji Vrh 66
Population census 31 December 1869
Municipality Bela Cerkev
Vinji Vrh 66

Datum: 1869

Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo krajino

Popis prebivalstva 31. 12. 1869
Občina Bela Cerkev
Vinji Vrh 64
Population census 31 December 1869
Municipality Bela Cerkev
Vinji Vrh 64

Datum: 1869

Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo krajino

od 28, 217 vnosov