logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Viri

/

Arhivski viri

/

Zgodovinski arhiv Ljubljana

/

Popisi prebivalstva Slovenije 1830-1931

/

SI_ZAL_NME/0003 Okrajno glavarstvo Novo mesto (cca. 1835 - cca. 1945)

/

SI_ZAL_NME/0003 Popis prebivalstva 1869, občina Kočevske Poljane

Metapodatki
Pokaži metapodatke
  • naslov
    • SI_ZAL_NME/0003 Popis prebivalstva 1869, občina Kočevske Poljane
    • SI_ZAL_NME/0003 Popis prebivalstva 1869, občina Kočevske Poljane
  • opis

Popis prebivalstva 31. 12. 1869
Občina Kočevske Poljane
Pogorelec 4
Population census 31 December 1869
Municipality Kočevske Poljane
Pogorelec 4

Datum: 1869

Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo krajino

Popis prebivalstva 31. 12. 1869
Občina Kočevske Poljane
Pogorelec 3
Population census 31 December 1869
Municipality Kočevske Poljane
Pogorelec 3

Datum: 1869

Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo krajino

Popis prebivalstva 31. 12. 1869
Občina Kočevske Poljane
Pogorelec 2
Population census 31 December 1869
Municipality Kočevske Poljane
Pogorelec 2

Datum: 1869

Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo krajino

Popis prebivalstva 31. 12. 1869
Občina Kočevske Poljane
Pogorelec 1
Population census 31 December 1869
Municipality Kočevske Poljane
Pogorelec 1

Datum: 1869

Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo krajino

Popis prebivalstva 31. 12. 1869
Občina Kočevske Poljane
Podstenice 0
Population census 31 December 1869
Municipality Kočevske Poljane
Podstenice 0

Datum: 1869

Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo krajino

Popis prebivalstva 31. 12. 1869
Občina Kočevske Poljane
Podstenice 9
Population census 31 December 1869
Municipality Kočevske Poljane
Podstenice 9

Datum: 1869

Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo krajino

Popis prebivalstva 31. 12. 1869
Občina Kočevske Poljane
Podstenice 8
Population census 31 December 1869
Municipality Kočevske Poljane
Podstenice 8

Datum: 1869

Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo krajino

Popis prebivalstva 31. 12. 1869
Občina Kočevske Poljane
Podstenice 7
Population census 31 December 1869
Municipality Kočevske Poljane
Podstenice 7

Datum: 1869

Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo krajino

od 19, 152 vnosov