logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Viri

/

Arhivski viri

/

Zgodovinski arhiv Ljubljana

/

Popisi prebivalstva Slovenije 1830-1931

/

SI_ZAL_VRH/0016 Matični urad Vrhnika (1870-1959)

/

SI_ZAL_VRH/0016, t.e. 008, Popisi prebivalstva občine Vrhnika 1910

Metapodatki
Pokaži metapodatke
  • naslov
    • SI_ZAL_VRH/0016/008 Popisi prebivalstva občine Vrhnika 1910
    • SI_ZAL_VRH/0016/008 Popisi prebivalstva občine Vrhnika 1910
  • opis

Popis prebivalstva - občina Vrhnika (1910)
Kraji Bistra, Mirke, Verd, Podlipa, Zaplana in Žažar
Population census - municipality Vrhnika (1910)
Places Bistra, Mirke, Verd, Podlipa, Zaplana and Žažar

Datum: 1910

Zgodovinski arhiv Ljubljana

Popis prebivalstva - občina Vrhnika (1910)
Kraji Bevke, Blatna Brezovica, Drenov Grič, Lesno Brdo, Mala Ligojna, Velika Ligojna, Sinja Gorica in Stara Vrhnika
Population census - municipality Vrhnika (1910)
Places Bevke, Blatna Brezovica, Drenov Grič, Lesno Brdo, Mala Ligojna, Velika Ligojna, Sinja Gorica and Stara Vrhnika

Datum: 1910

Zgodovinski arhiv Ljubljana

Popis prebivalstva - občina Vrhnika (1910)
Indeks oseb občine Vrhnika
Population census - municipality Vrhnika (1910)
Index of persons for the municipality of Vrhnika

Datum: 1910

Zgodovinski arhiv Ljubljana

od 1, 3 vnosov