logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Viri

/

Arhivski viri

/

Arhiv Republike Slovenije

/

AS 2058, Zbirka stenografskih beležk, zapisnikov sej predstavništev, senata in skupščine Kraljevine Jugoslavije 1919-1939

/

SI AS 2058/7, Stenografske beležke Senata Kraljevine Jugoslavije, 1933

Metapodatki
Pokaži metapodatke
 • naslov
  • SI AS 2058/7, Stenografske beležke Senata Kraljevine Jugoslavije, 1933
  • SI AS 2058/7, Stenographic minutes of the Senate of the Kingdom of Yugoslavia, 1933
 • tip
  • besedilo
 • jezik
  • Slovenščina

Stenografske beleške Senata Kraljevine Jugoslavije
Redovan saziv za 1932. i 1933. godinu
Knjiga III
Od XXVIII. do XXXIV. redovnog sastanka
Od 23. marta do 30. marta 1933. godine
Budžetska debata u načelu i pojedinostima

Datum: 1933

od 1, 1 vnosov