logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Viri

/

Arhivski viri

/

Arhiv Republike Slovenije

/

AS 2058, Zbirka stenografskih beležk, zapisnikov sej predstavništev, senata in skupščine Kraljevine Jugoslavije 1919-1939

/

SI AS 2058/13, Stenografske beležke Senata Kraljevine Jugoslavije, 1935-1936

Metapodatki
Pokaži metapodatke
 • naslov
  • SI AS 2058/13, Stenografske beležke Senata Kraljevine Jugoslavije, 1935-1936
  • SI AS 2058/13, Stenographic minutes of the Senate of the Kingdom of Yugoslavia, 1935-1936
 • tip
  • besedilo
 • jezik
  • Slovenščina

Stenografske beleške Senata Kraljevine Jugoslavije
Redovan saziv za 1935 i 1936 godinu
Knjiga I
Od I. prethodnog do XIII. redovnog sastanka
Od 20. oktobra 1935 do 27. marta 1936 godine
Sa budžetskom debatom u načelu i pojedinostima

Datum: 1935

od 1, 1 vnosov