logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Viri

/

Tiskani viri

/

Priročniki

Metapodatki
Pokaži metapodatke
 • naslov
  • Priročniki
  • Handbooks
 • tip
  • besedilo
 • jezik
  • Slovenščina
Priročniki
Priročniki za šolstvo

Adresar
Splošna naslovna knjiga za Kranjsko

Datum: 1912

Mulley & Kamenšek

Adresar mesta Ljubljane in okolice

Datum: 1933

Tiskarna grafika

Almanach der k.k. österreichischen Staatsbahnen 1918/1919 (XXXIX. Jahrgang)

Datum: 1919

Selbstverlag und Verwaltung des k.k. Eisenbahnministeriums

Anstandsregeln für Mittelschüler

Avtor: Julius Wisnar

Datum: 1907

Im kaiserlich- königlichen Schulbücher-Verlage

Deželni zbor in deželni odbor kranjski po stanju dne 1. maja 1913

Datum: 1913

Samozaložba deželnega odbora kranjskega

Die Hausinhaber der Stadt Laibach

Datum: 1869

natisnil in založil Johan Rudolf Millitz

Disciplinarni red za c. kr. državne gimnazije na Kranjskem

Datum: 1903

A. Klein & Comp.

Disciplinarni red za srednje šole in učiteljišča

Datum: 1924

Zaloga šolskih knjig in učil

od 9, 72 vnosov