logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Viri

/

Tiskani viri

/

Priročniki

/

Priročniki za šolstvo

Metapodatki
Pokaži metapodatke
 • naslov
  • Šolski priročniki
  • Handbooks on education
 • opis
  • Priročniki s področja šolstva obsegajo različne tiskane objave seznamov in podatkov šolskih oblasti, šol in učiteljstva v posameznih deželah ali pa v vseh slovenskih deželah v Habsburški monarhije oz. v jugoslovanskem delu Slovenije. Podatke o šolstvu so obsegali tudi splošni priročniki, kot samostojne publikacije pa so od 60. let 19. stol. izhajali pod različnimi naslovi (Personalstand, Imenik, Popotnikov koledar, Schematismus, Ročni zapisnik, Stalež šolstva in učiteljstva). Obširni pregled tovrstnega gradiva prinaša delo »Jože Žontar (red.) et al., Priročniki in karte o organizacijski strukturi v deželah Koroški, Kranjski, Primorju in Štajerski do 1918. Zgodovinsko bibliografski vodnik, 1988«). Kot uporabni tiskani viri za šolsko in krajevno zgodovino in biografske študije 19. in 20. stoletja so v digitalni obliki dostopni primeri nekaterih priročnikov - od personalnega stanja učiteljstva, imenikov šol in učiteljstva ter vse do statističnih pregledov šolstva in prosvete (1939/40). Pri uporabi gradiva je pomembno upoštevati navedbo v publikaciji na kateri datum (npr. začetek določenega šolskega leta) se nanašajo podatki.
  • The handbooks in the area of education comprise various printed publications of the registers and data of school authorities, schools and teachers in selected provinces, in all Slovene provinces of the Habsburg Monarchy and in the Yugoslav part of Slovenia. The data on education were also included in general handbooks, and were published as separate publications under various titles since the 1860s (Personalstand, Imenik, Popotnikov koledar, Schematismus, Ročni zapisnik, Stalež šolstva in učiteljstva). A comprehensive overview of this type of documentation can be found in »Jože Žontar (red.) et al., Priročniki in karte o organizacijski strukturi v deželah Koroški, Kranjski, Primorju in Štajerski do 1918. Zgodovinsko bibliografski vodnik, 1988«). Various other handbooks, from personal situations of teachers to schools’ and teachers’ directories, statistical surveys on schools and education (1939/40) serve as another useful printed source of school and local history and biography studies of the 19th and 20th century, also available in the digital form. When using these materials, it is important to take note of the dates to which the data in the publication refer (e.g. the beginning of a certain school year).
 • tip
  • besedilo
 • jezik
  • Slovenščina

Glasbena akademija v Ljubljani. Izvestje za šolsko leto 1942-1943 - XX-XXI

Avtor: Glasbena akademija v Ljubljani

Datum: 1943

Rektorat Glasbene akademije

Glasbena akademija v Ljubljani. Srednja glasbena šola v Ljubljani. Izvestje za šolsko leto 1940 - 1941

Avtor: Glasbena akademija v Ljubljani. Srednja glasbena šola v Ljubljani.

Datum: 1941

Rektorat Glasbene akademije

Imenik šolskih oblastev, ljudskih šol, učiteljev in učiteljic na Kranjskem

Avtor: Jakob Praedika

Datum: 1885

"Slovensko učiteljsko društvo" v Ljubljani

Imenik šolskih oblastev, osnovnih, meščanskih in srednjih šol ter učiteljstva v Sloveniji
[sestavil in izdal Višji šolski svet v Ljubljani]
Imenik šolskih oblastev, osnovnih, meščanskih (strokovnih) srednjih šol, liceja in učiteljišč ter učiteljstva v Sloveniji po stanju koncem šol. leta 1920/21

Datum: 1921

Učiteljska tiskarna

Imenik šolskih oblastnij, šol in učiteljev po Slovenskem, t. j. na slovenskem Štajerju, Kranjskem, sl. Korotanu, Primorskem in slov. Ogerskem

Datum: 1874

Slovensko učiteljsko društvo

K. k. Staatsgymnasium in Marburg a/D.
Jahres-Bericht über das Schuljahr 1912— 1913.
Veröffentlicht durch den Direktor Dr. Josef Tominšek

Datum: 1913

K. k. Staatsgymnasium

Kr. Univerza v Ljubljani. Seznam predavanj za letni semester 1943-XXI (od 1. marca do 30. junija 1943.)
R. Universita di Lubiana. Programmi dei corsi per il semestre estivo 1943-XXI (1 marzo — 30 giugno 1943)

Avtor: Založila univerza. Tisk J. Blasnika nasl., univerzitetne tiskarne, litografije in kartonaže d. d. v Ljubljani. Odgovoren V. Jeršek)

Datum: 1943

Kraljeva univerza v Ljubljani

Kr. Univerza v Ljubljani. Seznam predavanj za zimski semester 1942/43-XXI (od 25. septembra 1942 do 15. februarja 1943.)
R. Universita di Lubiana. Programmi dei corsi per il semestre invernale 1942/43-XXI (25 settembre 1942 — 15 febbraio 1943)

Avtor: Založila univerza. Tisk J. Blasnika nasl., univerzitetne tiskarne, litografije in kartonaže d. d. v Ljubljani. Odgovoren F. Kralj

Datum: 1942

Kraljeva univerza v Ljubljani

od 5, 35 vnosov