logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Viri

/

Arhivski viri

/

Arhiv Republike Slovenije

/

AS 2058, Zbirka stenografskih beležk, zapisnikov sej predstavništev, senata in skupščine Kraljevine Jugoslavije 1919-1939

/

SI AS 2058/4, Stenografske beležke Narodnega predstavništva Kraljevine Jugoslavije (Senata in Narodne skupščine), 1932

Metapodatki
Pokaži metapodatke
 • naslov
  • SI AS 2058/4, Stenografske beležke Narodnega predstavništva Kraljevine Jugoslavije (Senata in Narodne skupščine), 1932
  • SI AS 2058/4, Stenographic minutes of the National Representation of the Kingdom of Yugoslavia (Senate and National Assembly), 1934
 • tip
  • besedilo
 • jezik
  • Slovenščina

Stenografske beleške Narodnog pretstavništva Kraljevine Jugoslavije (Senata i Narodne skupštine)
Vanredan saziv otvoren prestonom besedom na dan 18. januara 1932. godine u Beogradu
I. redovni sastanak, 18. januar 1932. godine
Od II. redovnog sastanka do V. redovnog sastanka, od 25. januara 1932. godine do 27. januara 1932. godine

Datum: 1932

od 1, 1 vnosov