logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Viri

/

Arhivski viri

/

Arhiv Republike Slovenije

/

AS 2058, Zbirka stenografskih beležk, zapisnikov sej predstavništev, senata in skupščine Kraljevine Jugoslavije 1919-1939

/

SI AS 2058/20, Stenografske beležke Senata Kraljevine Jugoslavije, 1939

Metapodatki
Pokaži metapodatke
 • naslov
  • SI AS 2058/20, Stenografske beležke Senata Kraljevine Jugoslavije, 1939
  • SI AS 2058/20, Stenographic minutes of the Senate of the Kingdom of Yugoslavia, 1939
 • tip
  • besedilo
 • jezik
  • Slovenščina

Stenografske beleške Senata Kraljevine Jugoslavije
Vanredan saziv za 1939. godinu
Knjiga I
Od prethodnog do VI. redovnog sastanka
Od 16. januara do 23. marta 1939. godine
Sa budžetskom debatom o načelu i pojedinostima

Datum: 1939

od 1, 1 vnosov