logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Viri

/

Tiskani viri

/

Uradni listi

/

Uradni listi od leta 1945

/

Uradni list Vojne Uprave JA Jugoslovanske cone na STO in Istrskega okrožnega ljudskega odbora / Cona B STO (1947-1952)


Bollettino ufficiale del Comitato popolare circondariale dell'Istria per l'anno 1951

Avtor: Istrski okrožni ljudski odbor

Datum: 1951

Istrski okrožni Ljudski odbor

Bollettino ufficiale del Comitato popolare circondariale dell'Istria per l'anno 1952

Avtor: Istrski okrožni ljudski odbor

Datum: 1952

Istrski okrožni Ljudski odbor

Bollettino ufficiale dell'Amministrazione militare dell' AJ, zona Jugoslava del TLT e del Comitato popolare circondariale dell'Istria per l'anno 1950

Avtor: Istrski okrožni ljudski odbor

Datum: 1950

Istrski okrožni Ljudski odbor

Službeni list Istarskog okružnog narodnog odbora za godinu 1951

Avtor: Istrski okrožni ljudski odbor

Datum: 1951

Istrski okrožni Ljudski odbor

Službeni list Istarskog okružnog narodnog odbora za godinu 1952

Avtor: Istrski okrožni ljudski odbor

Datum: 1952

Uradni list Istrskega okrožnega ljudskega odbora 1947
Bollettino ufficiale del Comitato popolare circondariale dell'Istria 1947
Službeni list Istarskog okružnog narodnog odbora

Avtorji: Istrski okrožni ljudski odbor, Comitato popolare circondariale dell'Istria, Istarski okružni narodni odbor

Datum: 1947

Istrski okrožni Ljudski odbor

Uradni list Istrskega okrožnega ljudskega odbora za leto 1951

Avtor: Istrski okrožni ljudski odbor

Datum: 1951

Istrski okrožni Ljudski odbor

Uradni list Istrskega okrožnega ljudskega odbora za leto 1952

Avtor: Istrski okrožni ljudski odbor

Datum: 1952

Istrski okrožni Ljudski odbor

od 2, 12 vnosov