logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Viri

/

Tiskani viri

/

Statistične publikacije

/

Gospodarske analize in poročila

Metapodatki
Pokaži metapodatke
 • naslov
  • Gospodarske analize in poročila
  • Economic analysis and reports
 • tip
  • besedilo
 • jezik
  • Slovenščina

P.T.T. in prometna statistka : statistika P.T.T.-a, DAPPS-a, cestne železnice v Ljubljani in železniškega prometa v I četrtletju 1946

Avtor: Vlada ljudske republike Slovenije, Statistični urad Slovenije

Datum: 1946

Vlada Ljudske republike Slovenije

Statistika spoljne trgovine FNR Jugoslavije za 1946, 1947, 1948 i 1949 godinu
Statistics of foreign trade of the FPR of Yugoslavia years 1946, 1947, 1948 and 1949

Avtorja: Savezni zavod za statistiku i evidenciju FNRJ, Odelenje za statistiku i evidenciju spolnje trgovine, Federal statistical office of the FPR of Yugoslavia, Foreign trade divison

Datum: 1953

Savezni zavod za statistiku i evidenciju FNRJ

Наша народна привреда у 1940/1941 год. у светлости биланса наших водечих акционарских друштава
Naša narodna privreda u 1940/1941 god. u svetlosti bilansa naših vodečih akcionarskih društava

Avtor: Narodno blagostanje, Beograd

Datum: 1940

Narodno blagostanje

Наша народна привреда у 1939 год. у светлости биланса наших водечих акционарских друштава
Naša narodna privreda u 1939 god. u svetlosti bilansa naših vodečih akcionarskih društava

Avtor: Narodno blagostanje, Beograd

Datum: 1939

Narodno blagostanje

Наша народна привреда у 1938 год. у светлости биланса наших водечих акционарских друштава
Naša narodna privreda u 1938 god. u svetlosti bilansa naših vodečih akcionarskih društava

Avtor: Narodno blagostanje, Beograd

Datum: 1938

Narodno blagostanje

Наша народна привреда у 1937 год. у светлости биланса наших водечих акционарских друштава
Naša narodna privreda u 1937 god. u svetlosti bilansa naših vodečih akcionarskih društava

Avtor: Narodno blagostanje, Beograd

Datum: 1937

Narodno blagostanje

Наша народна привреда у 1936 год. у светлости биланса наших водечих акционарских друштава
Naša narodna privreda u 1936 god. u svetlosti bilansa naših vodečih akcionarskih društava

Avtor: Narodno blagostanje, Beograd

Datum: 1936

Narodno blagostanje

Наша народна привреда у 1935 год. у светлости биланса наших водечих акционарских друштава
Naša narodna privreda u 1935 god. u svetlosti bilansa naših vodečih akcionarskih društava

Avtor: Narodno blagostanje, Beograd

Datum: 1935

Narodno blagostanje

od 2, 12 vnosov