logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Viri

/

Arhivski viri

/

Arhiv Republike Slovenije

/

AS 2058, Zbirka stenografskih beležk, zapisnikov sej predstavništev, senata in skupščine Kraljevine Jugoslavije 1919-1939

/

SI AS 2058/3, Stenografske beležke Zakonodajnega odbora narodne skupščine Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, 1921-1922

Metapodatki
Pokaži metapodatke
 • naslov
  • SI AS 2058/3, Stenografske beležke Zakonodajnega odbora narodne skupščine Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, 1921-1922
  • SI AS 2058/3, Stenographic minutes of the Legislative Committee of the National Assembly of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, 1921-1922
 • tip
  • besedilo
 • jezik
  • Slovenščina

Stenografske beleške Zakononodavnog odbora Narodne skupštine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca
Knjiga II
II. saziv: XXXI. - LXXIX. sednica od 16. decembra 1921. god. do 19. juna 1922. god.

Datum: 1922

od 1, 1 vnosov