logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Viri

/

Tiskani viri

/

Uradni listi

/

Uradni listi od leta 1945

/

Uradni vestnik Prezidija Ljudske skupščine FLRJ (1950-1952)


Uradni vestnik Prezidija Ljudske skupščine FLRJ
Службени весник Президијума Народне скупштине ФНРЈ, 1951, бр. 4
Službeni vjesnik Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ
Службен весник на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ

Datum: 1951

Službeni list FNRJ

Uradni vestnik Prezidija Ljudske skupščine FLRJ
Службени весник Президијума Народне скупштине ФНРЈ, 1952, бр. 24
Službeni vjesnik Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ
Службен весник на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ

Datum: 1952

Službeni list FNRJ

Uradni vestnik Prezidija Ljudske skupščine FLRJ
Службени весник Президијума Народне скупштине ФНРЈ, 1952, бр. 22
Službeni vjesnik Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ
Службен весник на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ

Datum: 1952

Službeni list FNRJ

Uradni vestnik Prezidija Ljudske skupščine FLRJ
Службени весник Президијума Народне скупштине ФНРЈ, 1952, бр. 21
Službeni vjesnik Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ
Службен весник на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ

Datum: 1952

Službeni list FNRJ

Uradni vestnik Prezidija Ljudske skupščine FLRJ
Службени весник Президијума Народне скупштине ФНРЈ, 1952, бр. 19
Službeni vjesnik Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ
Службен весник на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ

Datum: 1952

Službeni list FNRJ

Uradni vestnik Prezidija Ljudske skupščine FLRJ
Службени весник Президијума Народне скупштине ФНРЈ, 1952, бр. 13
Službeni vjesnik Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ
Службен весник на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ

Datum: 1952

Službeni list FNRJ

Uradni vestnik Prezidija Ljudske skupščine FLRJ
Службени весник Президијума Народне скупштине ФНРЈ, 1952, бр. 11
Službeni vjesnik Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ
Службен весник на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ

Datum: 1952

Službeni list FNRJ

Uradni vestnik Prezidija Ljudske skupščine FLRJ
Службени весник Президијума Народне скупштине ФНРЈ, 1952, бр. 8
Službeni vjesnik Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ
Службен весник на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ

Datum: 1952

Službeni list FNRJ

od 8, 63 vnosov