logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Viri

/

Arhivski viri

/

Arhiv Republike Slovenije

/

AS 2058, Zbirka stenografskih beležk, zapisnikov sej predstavništev, senata in skupščine Kraljevine Jugoslavije 1919-1939

/

SI AS 2058/10, Stenografske beležke Senata Kraljevine Jugoslavije, 1934

Metapodatki
Pokaži metapodatke
 • naslov
  • SI AS 2058/10, Zbirka stenografskih beležk, zapisnikov sej predstavništev, senata in skupščine Kraljevine Jugoslavije 1919-1939 SI AS 2058/10, Stenografske beležke Senata Kraljevine Jugoslavije, 1934
  • SI AS 2058/10, Stenographic minutes of the Senate of the Kingdom of Yugoslavia, 1934
 • tip
  • besedilo
 • jezik
  • Slovenščina

Stenografske beleške Senata Kraljevine Jugoslavije
Redovan saziv za 1933. i 1934. godinu
Knjiga II
Od XIV. do XX. redovnog sastanka
Od 21. marta do 27. marta 1934. godine
Budžetska debata u načelu i pojedinostima

Datum: 1934

od 1, 1 vnosov