logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Viri

/

Tiskani viri

/

Uradni listi

/

Uradni listi od leta 1945

/

Glasnik


Glasnik Okrajnega ljudskega odbora Ljubljana-okolica in Mestnega ljudskega odbora Ljubljana
Leto I.

Datum: 1954

Okrajni ljudski odbor

Mestni ljudski odbor

Glasnik Okrajnega ljudskega odbora Ljubljana-okolica in Mestnega ljudskega odbora Ljubljana
Leto II.

Datum: 1955

Okrajni ljudski odbor

Mestni ljudski odbor

Glasnik Okrajnega ljudskega odbora Ljubljana okolica in Mestnega ljudskega odbora Ljubljana
Leto III.

Datum: 1956

Okrajni ljudski odbor

Mestni ljudski odbor

Glasnik Okrajnega ljudskega odbora Ljubljana okolica in Mestnega ljudskega odbora Ljubljana
Leto IV.

Datum: 1957

Okrajni ljudski odbor

Mestni ljudski odbor

Glasnik Okrajnega ljudskega odbora Ljubljana okolica in Mestnega ljudskega odbora Ljubljana
Leto V.

Datum: 1958

Okrajni ljudski odbor

Mestni ljudski odbor

Glasnik Okrajnega ljudskega odbora Ljubljana okolica in Mestnega ljudskega odbora Ljubljana
Leto VI.

Datum: 1959

Okrajni ljudski odbor

Mestni ljudski odbor

Glasnik Okrajnega ljudskega odbora Ljubljana okolica in Mestnega ljudskega odbora Ljubljana
Leto VII.

Datum: 1960

Okrajni ljudski odbor

Mestni ljudski odbor

Glasnik Okrajnega ljudskega odbora Ljubljana okolica in Mestnega ljudskega odbora Ljubljana
Leto VIII.

Datum: 1961

Okrajni ljudski odbor

Mestni ljudski odbor

od 2, 16 vnosov