logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Uradni listi od leta 1945

/

Glasnik

Glasnik Okrajnega ljudskega odbora Ljubljana okolica in Mestnega ljudskega odbora Ljubljana

Leto III.

Metapodatki (8)