logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Viri

/

Tiskani viri

/

Statistične publikacije

/

Statistični letopisi

Metapodatki
Pokaži metapodatke
 • naslov
  • Statistični letopisi
  • Statistical yearbooks
 • opis
  • Statistički godišnjaki Kraljevine Jugoslavije (Beograd 1929-1940, 10 zvezkov) so uradno statistično gradivo, ki ga je pripravila državna statistična služba (Opšta državna statistika). Odstirajo celovito statistično »podobo« prve Jugoslavije po ustaljenih rubrikah, od zemljepisnih in klimatskih podatkov, podatkov o prebivalstvu, gospodarstvu (po gospodarskih panogah), statističnih podatkov o kulturnem življenju, izobraževanju, zdravstvu, socialnem skrbstvu ter sodstvu, na koncu pa o ustroju države od predstavniških (voljenih) organov do državne uprave in financ. Statistični podatki so dobrodošel vir za prikaz družbenega in gospodarskega stanja prve jugoslovanske države. Vsak nadaljnji zvezek (naslednji letnik) je s podatki dopolnjeval predhodnega v posameznih rubrikah, tako da ne gre za povsem običajne statistične letopise, ki prinašajo letne statistične podatke. Osnova letopisov za obdobje tridesetih let je popis prebivalstva z dne 31. marca 1931, ki je bil zadnji tak popis v času pred drugo svetovno vojno.
  • Statistical Yearbooks of the Kingdom of Yugoslavia (Statistički godišnjaki Kraljevine Jugoslavije, Beograd 1929-1940, 10 volumes) are official statistical documents prepared by the national statistical office (Opšta državna statistika). They provide a comprehensive statistical overview of the first Yugoslavia by usual sections, from geographic and climate data, data on population, economy (by economic activities), cultural life, to data on education, health-care, social-care and judiciary; and lastly, the data on the state structure, from representative (elected) bodies, to state administration and finances. The statistical data are a welcome source presenting the social and economic situation in the first Yugoslav state. As each new volume complemented the previous one in selected sections, these were not the usual yearbooks containing only annual statistical data. The yearbooks for the 30-year period were based on the population census of 31 March 1931, the last census before the World War II.
 • tip
  • besedilo
 • jezik
  • Slovenščina

Статистички годишњак 1929
Краљевина Југославија, Општа државна статистика
Књига 1
Statistički godišnjak 1929
Kraljevina Jugoslavija, Opšta državna statistika
Knjiga 1
Annuaire statistique 1929
Royaume de Yougoslavie, Statistique générale d'etat
Livre 1

Datum: 1932

Opšta državna statistika

Статистички годишњак 1930
Краљевина Југославија, Општа државна статистика
Књига 2
Statistički godišnjak 1930
Kraljevina Jugoslavija, Opšta državna statistika
Knjiga II
Annuaire statistique 1930
Royaume de Yougoslavie, Statistique générale d'etat
Livre II

Datum: 1933

Opšta državna statistika

Статистички годишњак 1931
Краљевина Југославија, Општа државна статистика
Књига 2
Statistički godišnjak 1931
Kraljevina Jugoslavija, Opšta državna statistika
Knjiga III
Annuaire statistique 1931
Royaume de Yougoslavie, Statistique générale d'etat
Livre III

Datum: 1934

Opšta državna statistika

Статистички годишњак 1932
Краљевина Југославија, Општа државна статистика
Књига 4
Statistički godišnjak 1932
Kraljevina Jugoslavija, Opšta državna statistika
Knjiga IV
Annuaire statistique 1932
Royaume de Yougoslavie, Statistique générale d'etat
Livre IV

Datum: 1934

Opšta državna statistika

Статистички годишњак 1933
Краљевина Југославија, Општа државна статистика
Књига 5
Statistički godišnjak 1933
Kraljevina Jugoslavija, Opšta državna statistika
Knjiga V
Annuaire statistique 1933
Royaume de Yougoslavie, Statistique générale d'etat
Livre V

Datum: 1935

Opšta državna statistika

Статистички годишњак 1934-1935
Краљевина Југославија, Општа државна статистика
Књига 5
Statistički godišnjak 1934-1935
Kraljevina Jugoslavija, Opšta državna statistika
Knjiga VI
Annuaire statistique 1934-1935
Royaume de Yougoslavie, Statistique générale d'etat
Livre VI

Datum: 1936

Opšta državna statistika

Статистички годишњак 1936
Краљевина Југославија, Општа државна статистика
Књига 8
Statistički godišnjak 1937
Kraljevina Jugoslavija, Opšta državna statistika
Knjiga VIII
Annuaire statistique 1937
Royaume de Yougoslavie, Statistique générale d'etat
Livre VIII

Datum: 1938

Opšta državna statistika

Статистички годишњак 1936
Краљевина Југославија, Општа државна статистика
Књига 7
Statistički godišnjak 1936
Kraljevina Jugoslavija, Opšta državna statistika
Knjiga VII
Annuaire statistique 1936
Royaume de Yougoslavie, Statistique générale d'etat
Livre VII

Datum: 1937

Opšta državna statistikat

od 2, 10 vnosov