logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Serijske publikacije

/

Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino

Kronika, 2012, št. 3

Iz zgodovine slovenskih gradov

Soavtor(ji):Miha Preinfalk (odg. ur.), Barbara Šterbenc Svetina (teh. ur.), Manca Gašperšič (prev.), Metoda Kokole (prev.), Luka Vidmar (prev.), Irena Bruckmüller (prev.)
Leto:2012
Založnik(i):Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Jezik(i):slovenščina
Vrst(e) gradiva:besedilo
Posamezni prispevki:
Datoteke (1)
Ime:Kronika-2012_3.pdf
Velikost:159.73MB
Format:application/pdf
Odpri
Prenesi
Opis
Miha Preinfalk, Igor Sapač : Gradovi na Slovenskem - med včeraj, danes in ju tr i........................................... 369 Burgen und Schlosser in Slowenien - zwischen gestern, heute und morgen ...................... 373 Castles in Slovenia - between yesterday, today and tomorrow .................375 Ivan Stopar : Slovenski gradovi — prezrta dediščina........................379 Igor Sapač : Kaj je grad? Problematika terminološke oznake in temeljne definicije ................................................. 391 Katarina Predovnik : Slovenska arheologija in raziskovanje gradov........... 413 Matjaž Bizjak : Grad kot središče zemljiškega gospostva (s posebnim ozirom na srednjeveško Kranjsko)...... 433 Tomaž Lazar : Vloga gradu v srednjeveškem vojskovanju ............... 443 Miha Kosi : Grajska politika — primer grofov Celjskih ............... 465 Boris Goleč : Gradovi na Slovenskem kot upravna središča. Temeljne značilnosti in raziskovalni izzivi .................495 Maja Lozar Štamcar : Grad kot plemiško bivališče .........................................509 Anja Dular : Grajske knjižnice na Slovenskem ................................ 525 Ines Unetič : Nekdanje vloge in funkcije grajskega okrasnega vrta v vsakdanu družbe in posameznika......................539 Matjaž Ambrožič : Grajske kapele in patronatni vpliv fevdalne gosposke na cerkveno življenje ....................................555 Lidija Podlesnik Tomašikova : Evropski gradovi in plesna kultura v 15. stoletju: uvid v izvajalsko plesno prakso na podlagi preučevanja virov........................................575 Tina Košak : Slikarske zbirke v slovenskih gradovih. Pogled skozi ≫Steletov objektiv≪..................................583 Marjetka Golež Kaučič : ≫Stoji, stoji tam beli grad≪: tematizacija gradu v slovenskih ljudskih pripovednih pesmih ..................599 Luka Vidmar : Grad v slovenski literaturi 19. stoletja ..........................613 Damir Globočnik : Gradovi na likovnih upodobitvah................................. 629 Helena Seražin : Cesarski veleposlaniki iz vrst goriškega plemstva v vlogi posrednikov novih arhitekturnih modelov in umetnostnih smeri............................... 645 Metoda Kokole : Glasba v plemiških bivališčih na Slovenskem od srednjega veka do konca 18. stoletja..................... 667 Stane Granda : Preprodaja gradov in zemljiških gospostev na Kranjskem v 19. stoletju .........................................699 Nataša Ivanovič : ≫Ja, ja to je grumlovški Van Gogh.≪ Grumlofski graščak, slikar Ferdo Vesel .................... 721 Franci Lazarini : Dvorec Smlednik in njegovi prebivalci v 20. in 21. stoletju .......................................................735 Janko Rožič : Gradovi v pokrajini - Kamen, Pusti grad in Blejski grad............................................................. 747 Vito Hazier : Celovitost in celostnost obravnave gradov, graščin, dvorcev in pripadajočih gospodarskih stavb v sodobni recepciji in percepciji kulturne dediščine ........................................................761 Aleš Hafner : Prenova slovenskih gradov v novem tisočletju......... 791 Gojko Zupan : Gradovi kot duhovna dediščina Slovenije v 20. stoletju. Med dokumenti in zidovi.................. 809 Mitja Potočnik : Projekt ≫Grajski muzej≪ na gradu Brdo pri Lukovici ................................................................ 825
Metapodatki (10)