logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Serijske publikacije

/

Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino

Kaj je grad?

Problematika terminološke oznake in temeljne definicije

Avtor(ji):Igor Sapač
Soavtor(ji):Miha Preinfalk (odg. ur.), Barbara Šterbenc Svetina (teh. ur.), Manca Gašperšič (prev.), Metoda Kokole (prev.), Luka Vidmar (prev.), Irena Bruckmüller (prev.)
Leto:2012
Založnik(i):Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Jezik(i):slovenščina
Vrst(e) gradiva:besedilo
Avtorske pravice:
CC license

To delo avtorja Igor Sapač je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna

Datoteke (1)
Ime:Kronika-2012_3.pdf
Velikost:159.73MB
Format:application/pdf
Odpri
Prenesi
Opis
Grajske stavbe oziroma nekdanji sedeži fevdalne gospode spadajo med tiste kulturnozgodovinske fenomene, ki so kljub starosti in izgubi nekdanjega pomena še vedno močno prisotni v naši zavesti ter so deležni velike pozornosti strokovne in laične javnosti. Za njihovo oznako se na Slovenskem najpogosteje uporablja beseda grad. Poleg tega termina pogosto zasledimo tudi oznake kastel, utrdba, trdnjava, gradič, dvor, graščina, dvorec, vila, rezidenca, palača in pristava. V zadnjih desetletjih objavljene kastelološke študije so poskušale sistem poimenovanja posameznih tipov grajskih stavb poenotiti. Za arhitekturnotipološko oznako grajskih stavb naj bi se za ozemlje celotne Slovenije uporabljali zlasti termini grad, dvor in dvorec. V splošni rabi se poskus uvedbe enotnega sistema za terminološko oznako posameznih tipov grajskih stavb ni najbolje obnesel.
Metapodatki (12)
 • identifikatorhttps://hdl.handle.net/11686/30494
  • naslov
   • Kaj je grad?
   • Problematika terminološke oznake in temeljne definicije
   • What is a castle?
   • The problem of terminological designation and basic definition
   • Was ist eine Burg?
   • Zur Problematik der Terminologie und der Definitionen
  • ustvarjalec
   • Igor Sapač
  • soavtor
   • Miha Preinfalk (odg. ur.)
   • Barbara Šterbenc Svetina (teh. ur.)
   • Manca Gašperšič (prev.)
   • Metoda Kokole (prev.)
   • Luka Vidmar (prev.)
   • Irena Bruckmüller (prev.)
  • predmet
   • grad
   • kastel
   • utrdba
   • trdnjava
   • gradič
   • dvor
   • graščina
   • dvorec
   • vila
   • rezidenca
   • palača
   • pristava
   • terminologija
   • grad (castle)
   • kastel (castellum)
   • utrdba (fortification)
   • trdnjava (fortress)
   • gradič (stately home)
   • dvor (court)
   • graščina (manor)
   • dvorec (mansion)
   • vila (villa)
   • rezidenca (residence)
   • palača (palace)
   • pristava (meierhof)
   • terminology
  • opis
   • Grajske stavbe oziroma nekdanji sedeži fevdalne gospode spadajo med tiste kulturnozgodovinske fenomene, ki so kljub starosti in izgubi nekdanjega pomena še vedno močno prisotni v naši zavesti ter so deležni velike pozornosti strokovne in laične javnosti. Za njihovo oznako se na Slovenskem najpogosteje uporablja beseda grad. Poleg tega termina pogosto zasledimo tudi oznake kastel, utrdba, trdnjava, gradič, dvor, graščina, dvorec, vila, rezidenca, palača in pristava. V zadnjih desetletjih objavljene kastelološke študije so poskušale sistem poimenovanja posameznih tipov grajskih stavb poenotiti. Za arhitekturnotipološko oznako grajskih stavb naj bi se za ozemlje celotne Slovenije uporabljali zlasti termini grad, dvor in dvorec. V splošni rabi se poskus uvedbe enotnega sistema za terminološko oznako posameznih tipov grajskih stavb ni najbolje obnesel.
   • Castle buildings or, rather, former seats of feudal power belong to those cultural-historical phenomena that still have a strong presence in our awareness and that, despite their age and loss of former significance, continue to attract considerable attention from both, professional and lay public. In the Slovenian territory they are most often referred to as gradovi (castles). In addition to that, one may also frequently find designations such as kastel (castellum), utrdba (fortification), trdnjava (fortress), gradič (stately home), dvor (court), graščina (manor), dvorec (mansion), vila (villa), rezidenca (residence), palača (palace), and pristava (meierhof). Castle studies published over the last decades have attempted to establish a unified nomenclature system for individual types of castle buildings. The terms used to classify castle buildings across the territory of the entire present-day Slovenia in architectural and typological aspects are especially grad (castle), dvor (court) and dvorec (mansion). The attempt to introduce a unified terminological system to designate individual types of castle buildings has found little success in general use.
  • založnik
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije
  • datum
   • 2012
  • tip
   • besedilo
  • jezik
   • Slovenščina
  • jeDelOd
  • pravice
   • licenca: ccByNcNd