Kronika, 2012, št. 3

Iz zgodovine slovenskih gradov

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2012
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odg. ur.), Barbara Šterbenc Svetina (tehn. ur.), Manca Gašperšič (prev. ang.), Metoda Kokole (prev. ang.), Luka Vidmar (perv. ang.), Irena Bruckmüller (prev. nem.)
Posamezni prispevki:
 • Miha Preinfalk / Igor Sapač: Gradovi na Slovenskem - med včeraj, danes in jutri
 • Miha Preinfalk / Igor Sapač: Castles in Slovenia — between yesterday, today and tomorrow, Burgen end Schlösser in Slowenien - zwischen gestern, heute und morgen
 • Miha Preinfalk / Igor Sapač: Castles in Slovenia — between yesterday, today and tomorrow, Castles in Slovenia — between yesterday, today and tomorrow
 • Prof. dr. Tomáš Durdík (1951-2012)
 • Ivan Stopar: Slovenski gradovi - prezrta dediščina
 • Igor Sapač: Kaj je grad?, Problematika terminološke oznake in temeljne definicije
 • Katarina Predovnik: Slovenska arheologija in raziskovanje gradov
 • Matjaž Bizjak: Grad kot središče zemljiškega gospostva (s posebnim ozirom na srednjeveško Kranjsko)
 • Tomaž Lazar: Vloga gradu v srednjeveškem vojskovanju
 • Miha Kosi: Grajska politika - primer grofov Celjskih
 • Boris Golec: Gradovi na Slovenskem kot upravna središča, Temeljjme značilnosti in raziskovalni izzivi
 • Maja Lozar Štamcar: Grad kot plemiško bivališče
 • Anja Dular: Grajske knjižnice na Slovenskem
 • Ines Unetič: Nekdanje vloge in funkcije grajskega okrasnega vrta v vsakdanu družbe in posameznika
 • Matjaž Ambrožič: Grajske kapele in patronatni vpliv fevdalne gosposke na cerkveno življenje
 • Lidija Podlesnik Tomášiková: Evropski gradovi in plesna kultura v 15. stoletju: uvid v izvajalsko plesno prakso na podlagi preučevanja virov
 • Tina Košak: Slikarske zbirke v slovenskih gradovih, Pogled skozi »Steletov objektiv«
 • Marjetka Golež Kaučič: »Stoji, stoji tam beli grad«: tematizacija gradu v slovenskih ljudskih pripovednih pesmih
 • Luka Vidmar: Grad v slovenski literaturi 19. stoletja
 • Damir Globočnik: Gradovi na likovnih upodobitvah
 • Helena Seražin: Cesarski veleposlaniki iz vrst goriškega plemstva v vlogi posrednikov novih arhitekturnih modelov in umetnostnih smeri
 • Metoda Kokole: Glasba v plemiških bivališčih na Slovenskem od srednjega veka do konca 18. stoletja
 • Stane Granda: Preprodaja gradov in zemljiških gospostev na Kranjskem v 19. stoletju
 • Nataša Ivanović: »Ja, ja to je grumlovški Van Gogh.«, Grumlofski graščak, slikar Ferdo Vesel
 • Franci Lazarini: Dvorec Smlednik in njegovi prebivalci v 20. in 21. stoletju
 • Janko Rožič: Gradovi v pokrajini — Kamen, Pusti grad in Blejski grad
 • Vito Hazler: Celovitost in celostnost obravnave gradov, graščin, dvorcev in pripadajočih gospodarskih stavb v sodobni recepciji in percepciji kulturne dediščine
 • Aleš Hafner: Prenova slovenskih gradov v novem tisočletju
 • Gojko Zupan: Gradovi kot duhovna dediščina Slovenije v 20. stoletju, Med dokumenti in zidovi
 • Mitja Potočnik: Projekt "Grajski muzej" na gradu Brdo pri Lukovici