Zgodovinski arhiv Ljubljana je bil ustanovljen 1898 in je najprej deloval kot Mestni arhiv ljubljanski. Po letu 1955, ko so ustanoviteljske pravice iz mestnega prešle na okrajni ljudski odbor, je arhiv začel dobivati regionalni značaj in sčasoma je pokrival celotno območje nekdanje Kranjske. Leta 1973 se je preimenoval v Zgodovinski arhiv Ljubljana in je pokrival področje od Jesenic preko Ljubljane do Novega mesta. Danes ima sedeže v Ljubljani, Kranju, Škofji Loki, Idriji in Novem mestu. Arhiv skrbi za okoli 3.500 fondov oz. 18 kilometrov gradiva, med drugim tudi za fond LJU 504 Mesto Ljubljana, katerega del je predstavljen na portalu SIstory.