Izvleček
Revolucija v skladu z zakonom: Preoblikovanje češkoslovaškega zveznega parlamenta v obdobju 1989–1990

1Študija raziskuje vlogo zveznega parlamenta v žametni revoluciji. Z razpadom komunistične partije je zvezni parlament nepričakovano postal ključna ustavna institucija s pomembnimi pooblastili v času hitrih političnih sprememb. Revolucionarno gibanje Državljanski forum je doseglo sprejem zakonodaje, ki mu je omogočila, da je razrešilo precej poslancev in jih s kooptacijo nadomestilo s svojimi kandidati. Ta metoda »čistke« parlamenta je imela daljnosežne posledice za češkoslovaško politično kulturo po novembru.

2Ključne besede: Češkoslovaška 1989–1990, parlamentarizem, zvezni parlament, žametna revolucija na Češkoslovaškem