Stiplovškov zbornik

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2005
Založnik(i): Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana
Soavtor(ji): Dušan Nećak (ur.)
Zbirka: Historia : znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani ; 10
Identifier: COBISS.SI-ID 221809408
Posamezni prispevki:
 • Dušan Nećak: Uvod
 • Dušan Nećak: Zaslužni profesor dr. Miroslav Stiplovšek, upok. red. prof. za novejšo zgodovino
 • Nataša Stergar: Bibliografija prof. dr. Miroslava Stiplovška 1995-2005
 • Cveta Zalokar Oražem: Prispevek častnega občana prof. dr. Miroslava Stiplovška k obogatitvi zgodovinske in kulturne podobe domžalske občine
 • Mitja Guštin: Zgodovina kot politična manipulacija
 • Peter Štih: O modernem (ne)razumevanju in (ne)poznavanju stare zgodovine na primeru ustoličevanja koroških vojvod
 • Branko Šuštar: Sindikalna prizadevanja učiteljskih društev za ureditev učiteljskih plač na Kranjskem v začetku 20. stoletja
 • Franc Rozman: Spomenica dr. Henrika Tume za stockholmsko konferenco leta 1917
 • Damijan Guštin: Dve antantni vojski na Slovenskem leta 1918 - dva odnosa do zmagovalcev? Varnostne dileme Države SHS
 • Andrej Studen: "Nespodobno oblečene ženske so satanovo orodje, ker po njih kakor nekdaj po kači govori"
 • Sabina Žnidaršič Žagar: Materinjenje in sodobno gospodinjstvo, trenda 20. stoletja
 • Dušan Nećak: Prestolonaslednik Djordje Karadjordjević - posebnež ali bolnik
 • Ljudmila Bezlaj Krevel: Slovenski poštni uslužbenci po koncu prve in druge svetovne vojne
 • France Kresal: Kazenske določbe za stečaj in bankrot na Slovenskem od 1868 do druge svetovne vojne
 • Žarko Lazarević: Nacionalne in gospodarske prvine slovenskega zadružništva
 • Jože Prinčič: Pretrdi orehi dogovornega gospodarstva
 • Jurij Perovšek: Nekdanja samostojna demokratska stranka in nacionalno vprašanje v letih 1929-1931
 • Milica Kacin Wohinz: Josip Vilfan - predsednik Političnega društva Edinost in poslanec 1918-1928
 • Ervin Dolenc: Zmaga ali poraz? : marginalije h Koroščevi antisemitski uredbi leta 1940
 • Matjaž Klemenčič: Srbi na Hrvaškem, 1914-1945
 • Janez Cvirn: Prizadevanja za reformo poročnega prava v prvi Jugoslaviji
 • Aleksandra Berberih Slana: Minister Stjepan Radić in Slovenci
 • Bojan Balkovec: Naše prve
 • Mitja Ferenc: Zaplembe nemškega imetja na Kočevskem
 • Peter Vodopivec: O slovenskih "bratih" v prostozidarski loži Maksimiljan Vrhovac v Zagrebu
 • Božo Repe: Organiziranost vojaških invalidov v Sloveniji po drugi svetovni vojni
 • Zdenko Čepič: Slovenci v procesu (državnega) združevanja in razdruževanja v "kratkem" 20. stoletju
 • Vasilij Melik: Nekaj iz slovenske volilne preteklosti
 • Stane Granda: Revolucionarno vrenje po 1. svetovni vojni ali "Vietnamski sindrom"
 • Nevenka Troha: Gospodarska kriza in stavke v zasavskih rudnikih (1930-1934)
 • Danijela Trškan: Lokalna zgodovina v učnih načrtih za osnovno in srednjo šolo
 • Janez Marolt: Domžale s širšo okolico v antični dobi
 • Ignacij Voje: Pravdanje domžalske soseske z graščakom Kozmom Ravbarjem s Krumperka v 16. stoletju
 • Jože Žontar: Zemljiško gospostvo Krumperk pri Domžalah v 17. in 18. stoletju
 • Majda Žontar: Kulturna in telovadna društva na domžalskem območju do prve svetovne vojne
 • Olga Janša Zorn: Agrarna reforma na veleposestvu Jablje
 • Anka Vidovič Miklavčič: Drobci iz preteklosti kamniškega okraja v letih 1929-1941
 • Jure Gašparič: Zelene kravate v Domžalah : O proslavljanju 60. letnice dr. Antona Korošca na domžalskem področju
 • Blaž Otrin: Franc Bernik in razvoj Domžal
 • Vida Deželak Barič: Delovanje in razvoj Komunistične partije Slovenije v kamniškem okrožju med drugo svetovno vojno
 • Tanja Stergar: Od Usnjarskega tehnikuma do gimnazije: iz zgodovine domžalskega srednjega šolstva