Gradivo in razprave

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Ključne besede: Zgodovina
Založnik(i): Zgodovinski arhiv Ljubljana, http://hdl.handle.net/11686/4878
Identifier: ISSN 1318-3478 / COBISS.SI-ID 725837


 • Podroben opis
  Sistory
  Zapisniki in drugi izbrani dokumenti iz arhiva občine Škofja Loka 1861 do 1918
  Avtor: Štukl, France
  Leto: 1979
  Zbirka: Gradivo in razprave; 1

  Sistory
  Knjiga hiš v Škofji Loki I
  Predmestja Karlovec, Trata, Studenec, Kapucinsko predmestje.
  Druga polovica 18. stoletja do 1980
  Avtor: Štukl, France
  Leto: 1981
  Zbirka: Gradivo in razprave; 4

  Sistory
  Hranilnice in posojilnice na Dolenjskem in v Beli krajini od srede 19. stoletja do leta 1947

  Avtor: Skrabl, Zorka
  Hranilništvo v Škofji Loki v času od 1896 do 1947
  Avtor: Štukl, France
  Leto: 1981
  Zbirka: Gradivo in razprave; 4

  Sistory
  Arhivska zapuščina Petra Grassellija 1842-1933
  Avtor: Drnovšek, Marjan
  Leto: 1983
  Zbirka: Gradivo in razprave; 6

  Sistory
  Knjiga hiš v Škofji Loki II
  Klobovsova ulica, Mestni trg, Spodnji trg, Cankarjev trg, Blaževa ulica.
  Druga polovica 18. stoletja do 1984
  Avtor: Štukl, France
  Leto: 1984
  Zbirka: Gradivo in razprave; 7

  Sistory
  Zveza kulturnih organizacij Kranj (1935) 1947-1980
  Inventar
  Avtor: Mravlja, Mija
  Leto: 1989
  Zbirka: Gradivo in razprave; 10

  Sistory
  Zdravstvene in higienske razmere v Ljubljani : 1895 - 1910
  Avtor(ji): Šega, Judita
  Leto: 1993
  Zbirka: Gradivo in razprave; 12

  Sistory
  Pedenarca, ksel, kelnerca, žnidar
  Socialnozgodovinska analiza izvora in poklicne strukture stanovalcev izbranih ljubljanskih ulic iz let 1869-1910
  Avtor(ji): Studen, Andrej
  Leto: 1993
  Zbirka: Gradivo in razprave; 13

  Sistory
  Pismo, pisava, pisar
  Prispevek k zgodovini kranjskih listin do leta 1300
  Avtor(ji): Kos, Dušan
  Leto: 1994
  Zbirka: Gradivo in razprave; 14

  Sistory
  Kulturni utrip Ljubljane med prvo svetovno vojno
  Kulturne in družabne prireditve v sezonah 1913/14-1917/18
  Avtor(ji): Matić, Dragan
  Leto: 1995
  Zbirka: Gradivo in razprave; 15

  Sistory
  Arhivska zapuščina Marjana Kozine (1907-1966), skladatelja, publicista in prevajalca
  Inventar
  Avtor(ji): Skrabl, Zorka
  Leto: 1996
  Zbirka: Gradivo in razprave; 16

  Sistory
  Knjiga hiš v Škofji Loki III
  Stara Loka in njene hiše
  Avtor(ji): Štukl, France
  Leto: 1996
  Zbirka: Gradivo in razprave; 17

  Sistory
  Spodnja Šiška - pušeljc Ljubljane:
  arhivski zapiski s poti vasi v predmestje: 1885-1914
  Avtor(ji): Šuštar, Branko
  Leto: 1996
  Zbirka: Gradivo in razprave; 18

  Sistory
  Izbrane listine Zgodovinskega arhiva Ljubljana (1320-1782)
  Transkripcije z regesti in komentarji
  Avtor(ji): Otorepec, Božo in Matić, Dragan
  Leto: 1998
  Zbirka: Gradivo in razprave; 19

    Sistory
    Izbrane listine Zgodovinskega arhiva Ljubljana (1320-1782), II
    Avtor(ji): Otorepec, Božo in Matić, Dragan
    Leto: 1998
    Zbirka: Gradivo in razprave; 19

    Sistory
    Skrb za uboge v deželi Kranjski
    Socialna politika na Kranjskem od srede 18. stoletja do leta 1918
    Avtor(ji): Anžič, Sonja
    Leto: 2002
    Zbirka: Gradivo in razprave; 22

    Sistory
    Klarise na Kranjskem
    Avtor(ji): Hančič, Damjan
    Leto: 2005
    Zbirka: Gradivo in razprave; 26

    Sistory
    Lokalna oblast na Slovenskem 1945-1955
    Avtor(ji): Kopač, Janez
    Leto: 2006
    Zbirka: Gradivo in razprave; 29
    Sistory
    Arhivistika, zgodovina, pravo : Vilfanov spominski zbornik
    Avtor:
    Leto: 2007
    Zbirka: Gradivo in razprave; 1