Arhivska zapuščina Petra Grassellija 1842-1933

Avtor(ji): Drnovšek, Marjan
Jezik: slovenski / nemški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1983
Založnik(i): Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana
Zbirka: Gradivo in razprave; 6
Identifier: COBISS.SI-ID 4905273


 • Podroben opis

  Vsebinski prikaz arhivske zapuščine Petra Grassellija, ki jo hrani Zgodovinski arhivLjubljana, je le mozaični kamen v obogatitvi našega vedenja o življenju in delu ter o nacionalnem,kulturnem in političnem osveščanju dela slovenskega meščanstva in inteligencev drugi polovici 19. in v začetku 20. stoletja. Na svoji dolgi in razgibani 93-letni življenjskipoti je Grasselli srečal vrsto ljudi, s katerimi je imel bolj ali manj tesne prijateljske in uradnestike. Tudi sam je bil aktiven v kulturnem, političnem in sploh javnem življenju v ljubljanskemin tudi slovenskem prostoru od srede 60. let prejšnjega stoletja dalje. Ohranjenogradivo nam daje delno sliko njegovega delovanja.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/20239
  • dcterms:title
   • Arhivska zapuščina Petra Grassellija 1842-1933
  • dcterms:alternative
   • Der Archivnachlass von Peter Grasselli
  • dcterms:creator
   • Marjan Drnovšek
  • dcterms:subject
   • Ljubljana
   • kulturna zgodovina
   • arhivsko gradivo
   • Ljubljana
   • cultural history
   • archival records
  • dcterms:description
   • Vsebinski prikaz arhivske zapuščine Petra Grassellija, ki jo hrani Zgodovinski arhivLjubljana, je le mozaični kamen v obogatitvi našega vedenja o življenju in delu ter o nacionalnem,kulturnem in političnem osveščanju dela slovenskega meščanstva in inteligencev drugi polovici 19. in v začetku 20. stoletja. Na svoji dolgi in razgibani 93-letni življenjskipoti je Grasselli srečal vrsto ljudi, s katerimi je imel bolj ali manj tesne prijateljske in uradnestike. Tudi sam je bil aktiven v kulturnem, političnem in sploh javnem življenju v ljubljanskemin tudi slovenskem prostoru od srede 60. let prejšnjega stoletja dalje. Ohranjenogradivo nam daje delno sliko njegovega delovanja.

  • dcterms:tableOfContents
   • Predgovor ..................................................................................................................................... 3
    Oris življenja in dela Petra Grassellija ..................................................................................................... 4
    Prevzem in dosedanja urejanja, popisi inuporaba gradiva .............................................................................................................................. 8
    Razvrstitev gradiva in elementi popisa v objavi ............................................................................................. 10
    Razčlenitev gradiva ......................................................................................................................... 12
    Oznake in kratice............................................................................................................................ 18
    A. Osebno gradivo:Privatni dokumenti .......................................................................................................................... 19
    Šolanje v ljudski šoli in gimnaziji ......................................................................................................... 21
    Univerzitetni študij......................................................................................................................... 23
    Izvolitve, imenovanja in službeno delovanje ................................................................................................. 25
    Častne diplome in redi ...................................................................................................................... 29
    B. KorespondencaPisma naslovljena na Petra Grassellija ......... ............................................................................................ 31
    Pisma naslovljena na Andreja Grassellija ................................................................................................... 333
    Pisma naslovljena na Marijo Grasselli ...................................................................................................... 336
    Pisma naslovljena na Marijo Grasseli rojeno Krisper ........................................................................................ 337
    Pismo naslovljeno na Josefa Luckmanna....................................................................................................... 341
    Pismo naslovljeno na Prettnerja............................................................................................................. 341
    Pisma naslovljena na Frančiško Walland ..................................................................................................... 343
    C. Gradivo o društvenem, založniškem, gospodarskemIn političnem delovanju:Narodna čitalnica v Ljubljani............................................................................................................... 345
    Južni sokol ................................................................................................................................ 349
    Slovenska matica............................................................................................................................ 360
    Dramatično društvo ......................................................................................................................... 369
    Ljubljansko gimnastično društvo soko l...................................................................................................... 388
    Slovenija, društvo za brambo narodnih pravic v Ljubljani.................................................................................... 397
    Glasbena matica............................................................................................................................. 401
    Triglav..................................................................................................................................... 405
    Narodna tiskarna v Ljubljani ............................................................................................................... 412
    Finančno gradivo ........................................................................................................................... 419
    Kranjski deželni zbor ...................................................................................................................... 421
    D. Rokopisi, tiski in slikovno gradivo:Rokopisni prozni teksti, ocene, prevodi in razmišljanja..................................................................................... 425
    Rokopisni seznami in beležke ............................................................................................................... 430
    Rokopisne izvirne in prepisane pesmi 433Tiskane pesmi............................................................................................................................... 444
    Koncertna, operna in gledališka vabila s programi........................................................................................... 447
    Druga vabila s programi in pozivi........................................................................................................... 448
    Potrdila in vstopnice ...................................................................................................................... 454
    Poročna oznanila ........................................................................................................................... 454
    Vizitke ................................................................................................ ................................... 455
    Osmrtnice .................................................... ................................... ......................................... 457
    Slikovno gradivo............................................................................................................................ 461
    Opombe ..................................................................................................................................... 463
    Kronološki seznam pisem naslovljenih na Petra Grassellija .................................................................................. 470
    Seznam gledaliških in drugih literarnih del ................................................................................................ 498
    Imenski in krajevni register ............... ........................................................ ...................................... 501
    Povzetek (Zusammenfassung) ................................................................................................................. 521

  • dcterms:abstract
   • Der Archivnachlass von Peter Grasselli, der 0,7 Meter des Archivgutes aus der Periode 1842-1933 umfast, wird vom Historischen Archiv Ljubljana aufbewahrt. Peter Grasselli ist am 28. Juni 1841 in Kranj geboren und starb am 17. November 1933 in Ljubljana. Auf seinem langen und bewegten 93-jähringen Lebensweg begegnete er viele Mensch, mit denen er mehr oder minder nahe freundschaftliche oder offizielle Beziehungen pflegte. Auch er selbst war im kulturellen, politischen sowie öffentlichen Leben überhaupt im Ljubljanaer und auch im slowenischen Raum von der Mitte der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts aufwärts, tätig. Nachdem er das Gymnasium in Ljubljana (1859) und das Studium der Rechte in Graz (1859-1862) und Wien (1862-1863) beendet hatte, schloss er sich ins slowenische kulturelle und politische Leben seiner Zeit ein. Im kulturellen Bereich war er als Funktionär, Schauspieler, Uebersetzer, Kritiker, Jornalist, Verleger, Redakteur usw. tätig. Er erledigte zahlreiche Organisationsarbeiten in den Vereinen und anderen kulturellen, sowie auch wissenschaftlichen Organisationen. Jahrzehntenlang war er vielseitig äusserst so im Krainer Landtag (1875-1907), im Wiener Reichstag (1882-1885) und gleich 14 Jahre als Bürgermeister der Stadt Ljubljana (1882-1896) Grassellis vielfältiges Leben, sowie sein inhaltlich und quantitativ reicher Archivnachlasses waren die Grundanlässe die zur Bearbeitung seines Archivnachlasses führten. Das werk selbst ist eine völlige Darstellung des Archivgutnachlasses mit grösseren oder kleineren Nachdrücken auf einzelnen Dokumenten oder Dokumentengruppen. Der Form und dem Inhalt nach ist es eine Kombination des Archivverzeichnisses und der Quellenveröffentlichung. Da das Verzeichnis allein zu wenig informatorisch sein würde, haben wir uns entschieden, die einzelnen Dokumente im ganzen, in kürzerer oder längerer Zusammenfassung zu veröffentlichen bzw. sie ohne Inhaltsbezeichnung nur zu erwähnen. Diese Darstellung ist vor allem ein informatorisches Hilfsmittel, die veröffentlichten Dokumente jedoch sind als quellen verwendbar. Der Mittelpunkt der Publikation ist der Uebersicht des aufbewahrten Archivguts im Archivgutnachlass von Peter Grasselli zugemessen. Sie äussert den tatsächlichen Zustand der Dokumentenordnung undgruppierung.

  • dcterms:publisher
   • Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana
  • dcterms:isPartOf
   • Gradivo in razprave; 6
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:identifier
   • COBISS.SI-ID 4905273
  • dcterms:language
   • slv
   • deu
  • dcterms:isPartOf