Arhivistika, zgodovina, pravo : Vilfanov spominski zbornik

Jezik: slovenski / angleški / nemški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana
Soavtor(ji): Nataša Budna Kodrič (ur.), Tatjana Šenk (ur.), Magda Lojk (lekt.), Doris Debenjak (nem. prev. ), mag. Niko Hudelja (nem. prev.), Katarina Kambič (ang. prev.), Martin Cregeen (ang. prev.), Tatjana Rodošek (foto.)
Zbirka: Gradivo in razprave : 30
Posamezni prispevki:
 • Nataša Budna Kodrič: Dr. Sergij Vilfan, arhivist in pravni zgodovinar
 • Nataša Budna Kodrič: Dr. Sergij Vilfan, archivist and legal historian
 • Jože Žontar: Pomen dela dr. Sergija Vilfana za razvoj arhivov in arhivistike
 • Darja Mihelič: Vilfanove pobude za objavljanje zgodovinskih virov
 • Vladimir Žumer: Vilfanovi pogledi na valorizacijo sodobnega arhivskega gradiva
 • Ferdinand Opll: Europäische Städteatlanten
 • Boris Golec: Polihistor J. V. Valvasor, njegovi bližnji in daljni potomci
 • Žarko Bizjak: Smeri razvoja sodobne arhivistike
 • Gorazd Stariha: Sodnik za prekrške (1951—2005)
 • Vladimir Simič: Sergij Vilfan in pravotvornost Slovencev
 • Markus Steppan: Sergij Vilfan und Hermann Baltl
 • Peter Štih: »Čas merjen z vadom in plamo s stopinjami«
 • Michael Stolleis: Europäische Rechtsgeschichte, immer noch ein Projekt
 • Marko Kambič: »Zgodovinska pravotvornost« in odprte naloge slovenske pravne zgodovine
 • Janez Kranjc: Toleranca kot pravni izraz
 • Inge Billy: Reichte die Rezeption des sächsisch-magdeburgischen Rechts bis nach Slowenien?
 • Rajko Bratož: Izseljevanje prebivalstva iz Zahodnega Ilirika v 5. in 6. stoletju
 • Hans-Georg Hermann: Geographische und normative Grenzen: Immunität und Kirchenrecht bei den Ottonischen Landschenkungen für Freising in Krain im Jahr 973 und 989
 • Peter Urbanitsch: Die Wahlen in die Bezirksvertretungen der Untersteiermark
 • Ernst Bruckmüller: Die Kudlich — Legende
 • Karl H. L. Welker: Wurzeln des europäischen Naturschutzdenkens in Neuenglan
 • Markus Bruckmüller: Die Lex Commissoria in der slowenischen juristischen Praxis
 • France Štukl: Osebni pogled na Sergija Vilfana kot arhivskega strokovnjaka
 • Eva Gerkman Scagnetti: Moji spomini na dr. Sergija Vilfana


  • Podroben opis
   Z izdajo pričujočega spominskega zbornika zaokrožujemo prvo interdisciplinarno sodelovanje med arhivisti, pravniki in zgodovinarji. V njegove tri dele, »Arhivi in arhivistika«, »Pravo in pravna zgodovina« ter »Spomini na dr. Sergija Vilfana«, smo uvrstili skrbno pripravljene prispevke, s katerimi so domači in tuji avtorji počastili spomin na svojega sodelavca, prijatelja, kolega, avtoriteto in morda tudi vzornika.