Historia: znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Ključne besede: Zgodovina, History
Založnik(i): Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete, http://hdl.handle.net/11686/20273


 • Podroben opis
  Sistory
  Avstrija. Jugoslavija. Slovenija : slovenska narodna identiteta skozi čas
  Leto: 1996
  Zbirka: Historia : znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani ; 1

  Sistory
  Mojega življenja pot : spomini dr. Vladimirja Ravniharja
  Avtor(ji): Ravnihar, Vladimir
  Leto: 1999
  Zbirka: Historia : znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani ; 2

  Sistory
  Mikužev zbornik
  Leto: 1999
  Zbirka: Historia : znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani ; 4

    Sistory
    Slovenci v Evropi
    O nekaterih vidikih slovenske povezanosti s sosedi in Evropo
    Leto: 2002
    Zbirka: Historia : znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani ; 5

    Sistory
    Nemci v Ljubljani: 1861-1918
    Avtor(ji): Matić, Dragan
    Leto: 2002
    Zbirka: Historia : znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani ; 6

      Sistory
      Meje v jugovzhodni Evropi
      Kultura in politika od XVIII. do XXI. stoletja
      Urednik: Nečak, Dušan
      Leto: 2004
      Zbirka: Historia : znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani ; 7

      Sistory
      Slovensko-avstrijski odnosi v 20. stoletju / Slowenisch-österreichische Beziehungen im 20. Jahrhundert
      Leto: 2004
      Zbirka: Historia : znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani ; 8

      Sistory
      Slovenci in vojska, 1867-1914 : slovenski odnos do vojaških vprašanj od uvedbe dualizma do začetka 1. svetovne vojne
      Avtor(ji): Stergar, Rok
      Leto: 2004
      Zbirka: Historia : znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani ; 9

        Sistory
        Stiplovškov zbornik
        Leto: 2005
        Zbirka: Historia : znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani ; 10

        Sistory
        Podoba Celjskih grofov v narativnih virih
        Avtor(ji): Mlinar, Janez
        Leto: 2005
        Zbirka: Historia : znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani ; 11

        Sistory
        Okupacijski sistemi med drugo svetovno vojno
        Razkosanje in aneksionizem
        Izbrana dela 1
        Avtor(ji): Ferenc, Tone
        Leto: 2006
        Zbirka: Historia : znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani ; 12

        Sistory
        Okupacijski sistemi med drugo svetovno vojno
        Raznarodovanje
        Izbrana dela 2
        Avtor(ji): Ferenc, Tone
        Leto: 2010
        Zbirka: Historia : znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani ; 13

       Sistory
       Okupacijski sistemi med drugo svetovno vojno
       Nasilje in izkoriščanje gmotnih sil za potrebe okupatorskih držav
       Izbrana dela 3
       Avtor(ji): Ferenc, Tone
       Leto: 2009
       Zbirka: Historia : znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani ; 14

       Sistory
       Jugoslavija v času : devetdeset let od nastanka prve jugoslovanske države
       Yugoslavia Through Time : Ninety Years Since the Formation of the First State of Yugoslavia
       Leto: 2009
       Zbirka: Historia : znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani ; 15

       Sistory
       Izgubljene kočevske vasi
       Nekoč so z nami živeli kočevski Nemci (1. del: A-J)
       Avtor(ji): Ferenc, Mitja in Zupan, Gojko
       Leto: 2011
       Zbirka: Historia : znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani ; 16

       Sistory
       Izgubljene kočevske vasi
       Nekoč so z nami živeli kočevski Nemci (2. del: K-P)
       Avtor(ji): Ferenc, Mitja in Zupan, Gojko
       Leto: 2012
       Zbirka: Historia : znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani ; 17

       Sistory
       Izgubljene kočevske vasi
       Nekoč so z nami živeli kočevski Nemci (3. del: R-Ž)
       Avtor(ji): Ferenc, Mitja in Zupan, Gojko
       Leto: 2013
       Zbirka: Historia : znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani ; 18

       Sistory
       Trojarjev zbornik
       Leto: 2011
       Zbirka: Historia : znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani ; 19

       Sistory
       Osamosvojitev 1991
       Država in demokracija na Slovenskem v zgodovinskih razsežnostih
       Leto: 2011
       Zbirka: Historia : znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani ; 20

       Sistory
       Odporništvo
       Izbrana dela 4
       Avtor(ji): Ferenc, Tone
       Leto: 2011
       Zbirka: Historia : znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani ; 21

       Sistory
       Prekopi žrtev iz prikritih grobišč
       (1991-2011)
       Avtor(ji): Ferenc, Mitja
       Leto: 2012
       Zbirka: Historia : znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani ; 23

       Sistory
       Huda Jama (grave pit)
       Coal mine mass massacre (May, June 1945)
       Avtor(ji): Ferenc, Mitja
       Leto: 2013
       Zbirka: Historia : znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani ; 24

       Sistory
       Nečakov zbornik
       Procesi, teme in dogodki iz 19. in 20. stoletja
       Leto: 2018
       Zbirka: Historia : znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani ; 25

       Sistory
       Lost Gottschee villages in Slovenia
       The Gotschee Germans used to live among us (Part 1: A-J)
       Avtor(ji): Ferenc, Mitja in Zupan, Gojko
       Leto: 2018
       Zbirka: Historia : znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani ; 26

       Sistory
       Lost Gottschee villages in Slovenia
       The Gotschee Germans used to live among us (Part 2: K-P)
       Avtor(ji): Ferenc, Mitja in Zupan, Gojko
       Leto: 2019
       Zbirka: Historia : znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani ; 27

       Sistory
       Lost Gottschee villages in Slovenia
       The Gotschee Germans used to live among us (Part 3: R-Ž)
       Avtor(ji): Ferenc, Mitja in Zupan, Gojko
       Leto: 2020
       Zbirka: Historia : znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani ; 28

       Sistory
       Pota k zgodovinskemu spoznanju našega časa
       Leto: 2020
       Zbirka: Historia : znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani ; 30

       Sistory
       The Tito-Stalin Split 70 Years After
       Leto: 2020
       Zbirka: Historia : znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani ; 31

       Sistory
       Okupacijske meje v Sloveniji 1941–1945
       Leto: 2020
       Zbirka: Historia : znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani ; 32

       Sistory
       Življenje ob meji
       Rogaška Slatina in Obsotelje kot jugovzhodna meja nemškega rajha (1941–1945)
       Avtor(ji): Mikša, Peter in Zorn, Matija
       Leto: 2020
       Zbirka: Historia : znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani ; 33

       Sistory
       Vinceremo, videt čemo
       Okupacijske meje v Beli krajini 1941–1945
       Leto: 2020
       Zbirka: Historia : znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani ; 34

       Sistory
       Razkosana Slovenija
       Okupacijske meje med drugo svetovno vojno
       Avtor(ji): Ajlec, Kornelija in Repe, Božo
       Leto: 2021
       Zbirka: Historia : znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani ; 35

       Sistory
       Obmejni trikotnik
       Okupacijske meje med Idrijo, Žirmi in Polhograjskimi Dolomiti
       Avtor(ji): Vehar, Maja in Mikša, Peter
       Leto: 2021
       Zbirka: Historia : znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani ; 36

       Sistory
       En krompir, tri države
       Okupacijske meje na Dolenjskem 1941-1945
       Leto: 2021
       Zbirka: Historia : znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani ; 37

       Sistory
       Hlev je bil pod Nemci, hiša pod Madžari
       Okupacijske meje v Prekmurju 1941–1945
       Avtor(ji): Kerc, Darja
       Leto: 2021
       Zbirka: Historia : znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani ; 38

       Sistory
       Occupation Borders in Slovenia 1941–1945
       Leto: 2022
       Zbirka: Historia : znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani ; 39

       Sistory
       Dismembered Slovenia
       Avtor(ji): Ajlec, Kornelija in Repe, Božo
       Leto: 2023
       Zbirka: Historia : znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani ; 40

       Sistory
       "Bela kuga" : ilegalni abortusi in zmanjševanje rodnosti na Slovenskem v obdobju med obema vojnama
       Avtor(ji): Cergol Paradiž, Ana
       Leto: 2023
       Zbirka: Historia : znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofska fakultete v Ljubljani ; 41