Prispevki za novejšo zgodovino, 2009, št. 1

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Zdenko Čepič (odg. ur.), Damijan Guštin (gl. ur.)
Posamezni prispevki:
 • Jurij Perovšek: Ervin Dolenc, 1960-2009
 • Igor Zemljič: Bibliografija tiskanih del dr. Ervina Dolenca 1984-2009
 • Marko Zajc: "Panslavizem, panslavizem, bi se kričalo od vseh strani!", K zgodovini slovanstva, slovenstva in nemškega strahu pred panslavizmom 1788-1861
 • Filip Čuček: "Slovenski" prostor na Ogrskem po obnovi ustavnega življenja, Značilnosti (ne)demokratizacije in (ne)pluralizacije na levi strani Mure (1861-1918)
 • Janez Cvirn: "Želimo biti enakopravni in enakovredni državljani", Gregorčev predlog jezikovnega zakona za zaščito nacionalnih manjšin iz leta 1899
 • Tomaž Pavlin: "Naša naloga, smer in cilj", Idejne osnove sokolske misli in vzgoje
 • Željko Oset: Idejnopolitični spori v Slovenski matici od konca 19. stoletja do prve svetovne vojne
 • Ivan Vogrič: Polemika o De Amicisovem Srcu ob koncu 19. stoletja (primer iz kulturnega boja)
 • Branko Marušič: Publicist Eugenio Vaina de' Pava, padel na Batognici v pogorju Krna leta 1915
 • Andrej Studen: "Izjava enega zanesljivega Slovenca zadostuje", Denunciacije pronemških elementov po razpadu habsburške monarhije v dokumentih okrajnega sodišča Slovenske Konjice
 • Jurij Perovšek: Politični in idejni pogledi slovenskih strank in državnoupravne oblasti na vzpostavitev oboroženih sil 1918-1919
 • Jože Prinčič: Primorsko in postojnsko gospodarstvo v času med obema svetovnima vojnama
 • Jure Gašparič: Poslanska imuniteta v prvi Jugoslaviji
 • Branko Šuštar: Nova usmeritev slovenskega učiteljstva leta 1926, Celjska deklaracija o depolitizaciji učiteljske stanovske organizacije
 • Mateja Ratej: Anton Korošec, notranji minister leta 1928
 • Peter Vodopivec: O Gosarjevi kritiki parlamentarne demokracije
 • Bojan Godeša: Maršal Petain, "razkroj Zahoda" in nacistični novi red v očeh slovenskega katoliškega tabora v času pred napadom sil osi na Jugoslavijo
 • Mojca Šorn: Zavod za slepe otroke v Kočevju (1941-1944) in njegova selitev v Ljubljano
 • Žarko Lazarević: Prostor, gospodarstvo in razmerja, Jugoslovanski ekonomski prostor in Slovenci
 • Aleš Gabrič: Izganjanje jazza iz slovenske glasbene scene po drugi svetovni vojni
 • Richard Saage: Teoretske interpretacije fašizma in njihov sodobni pomen za raziskovanje in politično izobraževanje
 • Andrej Studen: Akademik dr. Vasilij Melik (17. 1. 1921-28. 1. 2009)
 • Avgust Lešnik: Zaslužni prof. dr. Marjan Britovšek (23. 8. 1923 - 8. 12. 2008)
 • Vida Deželak Barič: France Filipič (1919-2009)
 • Blaž Babič: Znanstvena konferenca Slovenija in Jugoslavija: krize in reforme 1968/1988, Ljubljana 22.-23. januar 2009
 • Marko Zajc: Filip Čuček, Uspehi spodnještajerskih Slovencev v Taaffejevi dobi. Gospodarske, socialne, kulturne in politične razmere na Spodnjem Štajerskem v času Taaffejeve vlade (1879-1893). Zgodovinsko društvo Celje, Celje, 2008, 340 strani, ilustr.
 • Željko Oset: Anton Peterlin 1908-1993. Življenje in delo (uredili Vili Bukovšek, Tanja Peterlin Neumaier, Janez Stepišnik, Janez Strnad in Saša Svetina). Slovenska akademija znanosti in umetnosti ter Institut Jožefa Stefana, Ljubljana, 2008, str. 520, ilustrirano
 • Avguštin Malle: Stefan Karner, Lorenz Mikoletzky (ur.), Österreich. 90 Jahre Republik. Beitragsband der Ausstellung im Parlament. Studien Verlag Innsbruck Wien Bozen, 2008. 636 strani.
 • Brigitte Entner: Barbara N. Wiesinger, Partisaninnen. Widerstand in Jugoslawien (1941-1945) (= L'Homme Schriften 17). Böhlau, Wien - Köln - Weimar, 2008, 176 strani, ilustr.
 • Janja Sedlaček: Biti direktor v času socializma: med idejami in praksami. Ur.: Jurij Fikfak, Jože Prinčič, s sodelovanjem Jeffreya D. Turka. Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana 2008, 280 strani (Opera ethnologica Slovenica)
 • Aleksander Lorenčič: Rado Pezdir, Slovenska tranzicija od Kardelja do tajkunov. Časnik Finance, Ljubljana 2008, 158 strani