Vsebine


Novice


Dušan Nečak: Zgodovin(ar)ski pogled na potres v Brežicah in okolici 29.1.1917

Dušan Nečak: Zgodovin(ar)ski pogled na potres v Brežicah in okolici 29.1.1917. Posnetek predavanja, Ljubljana, 18. 05. 2017.

Kumanovska bitka: predavanje generalštabnega podpolkovnika Aleksandra Stojanoviča

Kumanovska bitka: predavanje generalštabnega podpolkovnika Aleksandra Stojanoviča. Ljubljana 1929, 60 str.


Kronika, 2015, št. 2

Kronika, 2015, št. 2

Tomaž Ivešić: Jugoslovanska socialistična nacija (posnetek predavanja)

Tomaž Ivešić: Jugoslovanska socialistična nacija. Posnetek predavanja v Arhivu Republike Slovenije,  29. 3.2017.