Vsebine


Novice


Žiga Koncilija: Politično sodstvo. Sodni procesi na Slovenskem v dveh Jugoslavijah. Ljubljana 2015

Žiga Koncilija: Politično sodstvo. Sodni procesi na Slovenskem v dveh Jugoslavijah. Ljubljana 2015

Osamosvojitev 1991. Država in demokracija na Slovenskem v zgodovinskih razsežnostih. Ljubljana, 2011

Osamosvojitev 1991. Država in demokracija na Slovenskem v zgodovinskih razsežnostih. Ljubljana, 2011


Vlasta Stavbar: Politik Vekoslav Kukovec. Politično delovanje do leta 1918. Ljubljana, 2014

Vlasta Stavbar: Politik Vekoslav Kukovec. Politično delovanje do leta 1918. Ljubljana, 2014

Meta Remec: Podrgni, očedi, živali otrebi. Higiena in snaga v dobi meščanstva. Ljubljana, 2015

Meta Remec: Podrgni, očedi, živali otrebi. Higiena in snaga v dobi meščanstva. Ljubljana, 2015