Vsebine


Novice


Darko Knez: Relikvije in relikviariji iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije

Darko Knez: Relikvije in relikviariji iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije. Narodni muzej Slovenije, Ljubljana, 2014, 174 str.

Izabrana poglavlja iz narodnoga gospodarstva : političke ekonomije, zvezka 1 in 2

Izabrana poglavlja iz narodnoga gospodarstva : političke ekonomije, zvezek 1. Matica Hrvatska: Zagreb, 1902.in Izabrana poglavlja iz narodnoga gospodarstva : političke ekonomije, zvezek 2. Matica Hrvatska: Zagreb, 1903.


Aleksander Lorenčič: Prelom s starim in začetek novega: tranzicija slovenskega gospodarstva iz socializma v kapitalizem (1990-2004)

Aleksander Lorenčič: Prelom s starim in začetek novega: tranzicija slovenskega gospodarstva iz socializma v kapitalizem (1990-2004). Inštitut za novejšo zgodovino, Razpoznavanja 15, Ljubljana, 2012, 520 str.

Tomaž Mesarič: Mesto na pragu novega časa (magistrsko delo)

Tomaž Mesarič: Mesto na pragu novega časa. Ptuj v zadnjih letih cesarja Franca Jožefa (magistrsko delo). Ljubljana, 2017, 106 str.