Vsebine


Novice


Žarko Lazarević: Spremembe in zamišljanja: gospodarsko-zgodovinske refleksije. Ljubljana, 2015

Žarko Lazarević: Spremembe in zamišljanja: gospodarsko-zgodovinske refleksije. Ljubljana, 2015

Alenka Kačičnik Gabrič: "To smemo že tako dolgo". Kmečke služnosti in njihova odprava. Ljubljana, 2014

Alenka Kačičnik Gabrič: "To smemo že tako dolgo". Kmečke služnosti in njihova odprava. Ljubljana, 2014


Tone Ferenc: Odporništvo. Ljubljana, 2011

Tone Ferenc: Odporništvo. Izbrana dela 4. Ljubljana, 2011

Tone Ferenc: Okupacijski sistemi med drugo svetovno vojno. Ljubljana, 2010

Tone Ferenc: Okupacijski sistemi med drugo svetovno vojno: raznarodovanje. Izbrana dela 2. Ljubljana, 2010