Vsebine


Novice


Iz hrvaške zgodovine 20. stoletja / Iz hrvatske povijesti 20. stoljeća

Iskra Iveljić, Stjepan Matković, Žarko Lazarević (ur.): Iz hrvaške zgodovine 20. stoletja / Iz hrvatske povijesti 20. stoljeća Vpogledi 4, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana 2012, 183 str.

Predstavitev knjige: Zdenko Čepič, Damijan Guštin, Nevenka Troha: Slovenija v vojni 1941-1945

Zdenko Čepič, Damijan Guštin, Nevenka Troha: Slovenija v vojni 1941-1945 : predstavitev knjige. Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana, 21. 2. 2018.


Gašper Mithans: Dimenzije spora okoli jugoslovanskega konkordata (posnetek)

Gašper Mithans: Dimenzije spora okoli jugoslovanskega konkordata. Predavanje v Muzeju novejše zgodovine, Ljubljana, 22. februar 2018.

Janez Jesenko: Občna zgodovina. Tretji del: Novi vek

Janez Jesenko: Občna zgodovina. Tretji del: Novi vek. Ljubljana, 1881, 224 str.