Vsebine


Novice


Why They Suck So Much: A Short Cultural History of Vampirism

Predavanje Why They Suck So Much: A Short Cultural History of Vampirism, Ljubljana, 24. 10. 2019.

Slovenski trgovski vestnik (1904, 1905, 1908, 1910, 1912-1918)

Slovenski trgovski vestnik, Glasilo Slovenskega trgovskega društva Merkur (1904, 1905, 1908, 1910, 1912-1918), Ljubljana


Мальшина, К. В., Тернистий шлях словенського державотворення (1918-1941)

Мальшина, К. В., Тернистий шлях словенського державотворення (1918-1941), Київ, 2018

Luka Peček: Primerjava dubrovniške zgodnjenovoveške diplomacije v času miru in v času osmansko-beneških vojn. Pozno 17. in zgodnje 18. stoletje

Luka Peček: Primerjava dubrovniške zgodnjenovoveške diplomacije v času miru in v času osmansko-beneških vojn. Pozno 17. in zgodnje 18. stoletje. Diplomsko delo. Ljubljana, 2019. Mentor: Žiga Zwitter