Vsebine


Novice


Jurij Trunk: Bodi svoje sreče kovač! Nauki za vsakdanje življenje. Celovec, 1904

Jurij Trunk: Bodi svoje sreče kovač! Nauki za vsakdanje življenje. Celovec: Družba sv. Mohorja, 1904

Poslovni adresar SR Slovenije I. Ljubljana, 1980

Poslovni adresar SR Slovenije I. Ljubljana, 1980


Arhivistika, zgodovina, pravo: Vilfanov spominski zbornik. Ljubljana, 2007

Arhivistika, zgodovina, pravo: Vilfanov spominski zbornik. Ljubljana: Zgodovinski arhiv Ljubljana, 2007

Jahrbuch für Industrie und Handel in Oesterreich. Wien, 1866

Jahrbuch für Industrie und Handel in Oesterreich. Wien, 1866