Vsebine


Novice


Gustav Uhl: Volksbücher der Erdkunde Deutsch-Südwestafrika

Gustav Uhl: Volksbücher der Erdkunde Deutsch-Südwestafrika. Bielefeld in Leipzig, 1911, 33 str.

Trije priročniki, dva od Ljubljanske borze in en od Tržaške posojilnice

Posebne uzance ljubljanske borze za blago in vrednote, Ljubljana 1925.Posebne uzance ljubljanske borze za blago in vrednote, Ljubljana 1938.Pravila „Tržaške posojilnice in hranilnice“ registrovane zadruge z omejenim poroštvom, Trst 1891.


Josip Lavtižar, Pri Jugoslovanih. Ljubljana, 1903

Josip Lavtižar, Pri Jugoslovanih. Zabavna knjižnica, XVI. zvezek, Ljubljana, 1903, 329 str.

Drobtinice iz zgodovine župnije Šmihelske: v spomin podane dobrotnikom novih Šmihelskih zvonov

Drobtinice iz zgodovine župnije Šmihelske: v spomin podane dobrotnikom novih Šmihelskih zvonov. Novo mesto, 1879, 28 str.