Vsebine


Novice


Četrt stoletja Republike Slovenije – izzivi, dileme, pričakovanja

Četrt stoletja Republike Slovenije – izzivi, dileme, pričakovanja Posvet na Inštitutu za novejšo zgodovino, 15. in 16. junija 2016

Miroslav Stiplovšek: Banski svet Dravske banovine 1930-1935

Miroslav Stiplovšek: Banski svet Dravske banovine 1930-1935. Prizadevanja banskega sveta za omilitev gospodarsko-socialne krize in razvoj prosvetno-kulturnih dejavnosti v Sloveniji ter za razširitev samoupravnih in upravnih pristojnosti banovine. Ljubljana 2006 (343 str.)


Between the House of Habsburg and Tito : A Look at the Slovenian Past 1861–1980

Between the House of Habsburg and Tito : A Look at the Slovenian Past 1861–1980

Nadgradnja portala SIstory

Spoštovani uporabniki portala SIstory.