Vsebine


Novice


Izabrana poglavlja iz narodnoga gospodarstva : političke ekonomije, zvezka 1 in 2

Izabrana poglavlja iz narodnoga gospodarstva : političke ekonomije, zvezek 1. Matica Hrvatska: Zagreb, 1902.in Izabrana poglavlja iz narodnoga gospodarstva : političke ekonomije, zvezek 2. Matica Hrvatska: Zagreb, 1903.

Aleksander Lorenčič: Prelom s starim in začetek novega: tranzicija slovenskega gospodarstva iz socializma v kapitalizem (1990-2004)

Aleksander Lorenčič: Prelom s starim in začetek novega: tranzicija slovenskega gospodarstva iz socializma v kapitalizem (1990-2004). Inštitut za novejšo zgodovino, Razpoznavanja 15, Ljubljana, 2012, 520 str.


Tomaž Mesarič: Mesto na pragu novega časa (magistrsko delo)

Tomaž Mesarič: Mesto na pragu novega časa. Ptuj v zadnjih letih cesarja Franca Jožefa (magistrsko delo). Ljubljana, 2017, 106 str.

Ustava LRS, Predlog zakona o upravni razdelitvi LRS, Saopštenje o zločinima Austrije i Austrijanaca protiv Jugoslavije, Allied Airmen and Prisoners of War rescued by the Slovene Partisans, Dokumenti Draže Mihajlovića

Ustava Ljudske republike Slovenije, Ljudska pravica, Ljubljana 1947. Predlog zakona o upravni razdelitvi Ljudske Republike Slovenije, SNOS, Ljubljana 1946.Saopštenje o zločinima Austrije i Austrijanaca protiv Jugoslavije i njenih naroda, Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, Beograd 1947.Allied Airmen and Prisoners of War rescued by the Slovene Partisans: compiled after the records of the Head-Quarter of Slovenia, Raziskovalni inštitut, Ljubljana 1946.Документи о издајству Драже Михаиловића. Књ. 1, Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, Beograd 1945.