Kolofon

Labirinti postsocializma : Socialni spomini tekstilnih delavk in delavcevAvtor:
Nina Vodopivec

Urednika:
Andrej Pančur
Mojca Šorn

Recenzenta:
Mojca Ramšak
Žarko Lazarević

Redakcija TEI, dodatno kodiranje TEI in računalniški zapis:
Andrej PančurElektronska izdaja 1.0. Nova izdaja monografije.

Štetje besed: besede 59623, znaki (s presledki) 404544.

Inštitut za novejšo zgodovino

http://sistory.si/11686/34857

Creative Commons licenca
To delo avtorja Nina Vodopivec je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna licenco

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnjica, Ljubljana


316.343-058.14:677(497.4)(0.034.2)
323.3:338.45-051(497.4)(0.034.2)
39:316(497.4)(0.034.2)


VODOPIVEC, Nina, 1974-
Labirinti postsocializma [Elektronski vir] : socialni spomini tekstilnih delavk in delavcev / Nina Vodopivec. - Elektronska izdaja 1.0. - El. knjiga. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2015


Način dostopa (URL): http://sistory.si/11686/34857


ISBN 978-961-6386-61-6 (html)
ISBN 978-961-6386-62-3 (ePub)
ISBN 978-961-6386-63-0 (pdf)
ISBN 978-961-6386-64-7 (mobi)

282821120