Muzejsko društvo Vrhnika je opravilo prepis dela gradiva iz fonda Matični urad Vrhnika, VRH 16, ki ga hrani Zgodovinski arhiv Ljubljana. Prepisane so knjige s popisi prebivalcev občine Vrhnike iz let 1890 in 1900. Sonja Anži...več