Muzejsko društvo Vrhnika je opravilo prepis dela gradiva iz fonda Matični urad Vrhnika, VRH 16, ki ga hrani Zgodovinski arhiv Ljubljana. Prepisane so knjige s popisi prebivalcev občine Vrhnike iz let 1890 in 1900. Sonja Anži...več

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/application/modules/publikacije/models/Pub/Publication/AllMetadata.php on line 456