Arhivi, 2004, št. 1

Zbornik ob petdesetletnici Arhivskega društva Slovenije

Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2004
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Matevž Košir (gl. in odg. ur.), Bojana Šuper (prev. ang.), Wolfgang Zitta (prev. nem.), Anna Nizza (prev. it.), Eva Blumauer (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Mira Hodnik: Pet desetletij delovanja Arhivskega društva Slovenije
 • Marija Oblak Čarni: Arhivsko društvo Slovenije v letih 1994-2004, Ob petdesetletnici društva
 • Andrej Nared: Člani Arhivskega društva Slovenije v letu 2004
 • Peter Ribnikar: Od objave Splošnega zakona o državnih arhivih do ustanovitve Društva arhivskih delavcev Slovenije
 • Jože Žontar: Vloga društva pri prenovi arhivske dejavnosti
 • Vasilij Melik: Arhivski spomini
 • Vladimir Kološa: Nekaj utrinkov iz časov mojega tajnikovanja v Arhivskem društvu Slovenije (1976-1983)
 • Marija Oblak Čarni: "Arhivarji pa lahko pridejo, kadar želijo... ", Odprto pismo o neizpolnjenem arhivskem sporazumu med Jugoslavijo in Avstrijo (1973)
 • Vladimir Kološa: Arhivsko društvo Slovenije in Zveza (društev) arhivskih delavcev Jugoslavije - slovenska in jugoslovanska arhivistika v drugi Jugoslaviji (s poudarkom na obdobju med VIII. in X. zveznim arhivskim kongresom 1976-1984)
 • France M. Dolinar: Zbirka VIRI
 • Ema Umek / Matevž Košir: Revija Arhivi
 • Mija Mravlja: Poskus prikaza strokovnih ekskurzij Arhivskega društva Slovenije ali Arhivčkovi se potepajo 1954-2004
 • Drago Kunej: Vpliv svetlobe na obstojnost CD-R nosilcev
 • Nataša Golob: Dekorativne obreze na srednjeveških kodeksih, Pričevalnost likovnih del
 • Zdenka Bonin: Pokopavanje v samostanski cerkvi manjših bratov konventualcev sv. Frančiška v Kopru med leti 1719 in 1806 ter razpustitev samostana
 • Andrej Hudomalj: Ministrovanje ministra Franca Snoja
 • Ljiljana Šuštar: Šest tovarišic in dva moška, Partijsko gradivo Idrijsko-Cerkljanskega kot vir za krajevno zgodovino
 • Pavle Čelik: Orožništvo leta 1866 na sedanjem ozemlju Republike Slovenije
 • Ivanka Zajc Cizelj: Pravna osnova za delovanje društev 1849-1941
 • Stanislav Južnič: Hacquetova bibliografija