Prispevki za novejšo zgodovino, 2013, št. 1

Represija med 2. svetovno vojno in v povojnem obdobju

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2013
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Zdenko Čepič (odg. ur.), Damijan Guštin (gl. ur.), Borut Praper (prev. ang.), Bojana Samarin (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Nevenka Troha: Predgovor
 • Ljubo Bavcon: Spoznanja zgodovine − nauk za boljše razumevanje ali sredstvo za politično obračunavanje
 • Boris Mlakar: Poglavitne oblike in razsežnosti represije v povojni Evropi
 • Aleš Gabrič: Totalitarizem in Slovenija ali zakaj za Slovenijo ni ustrezna terminologija, ki jo uporabljajo v tuji strokovni literaturi?
 • Damijan Guštin: »Pobija se premalo«: vloga represije v uvajanju in vzdrževanju »novega reda« na Slovenskem 1941−1945
 • Christian Promitzer: O represiji nacističnega režima nad slovensko govorečimi prebivalci na avstrijskem Štajerskem (1938–1945)
 • Nevenka Troha: Razmislek o spominu na usmrtitve
 • Dušan Nečak: Posebnosti obračuna z »Nemci« na Slovenskem
 • Vladimir Geiger: Represija nad pripadniki nemške manjšine na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Vojvodini, 1944–1948
 • Gorazd Bajc: Pogledi zahodnih zaveznikov na nasilje v Jugoslaviji med drugo svetovno vojno
 • Avguštin Malle: Avstrijski in britanski varnostni organi in njihov odnos do koroških Slovencev v prvih letih po drugi svetovni vojni
 • Raoul Pupo: Eksodus iz cone B Svobodnega tržaškega ozemlja (1945−1958)
 • Attila Kovács: Represija v Prekmurju med drugo svetovno vojno – primer internacije v Sárvár
 • Katalin Munda Hirnök: Represija nad Slovenci v Porabju v času Rákosijevega režima (1948−1956)
 • Žiga Koncilija: Prispevek k zgodovini političnih sodnih procesov : sojenje skupinama Pavla Tepine (1935) in Mirka Bitenca (1947)
 • Zdenko Radelić: Represija na Hrvaškem po drugi svetovni vojni
 • Darko Dukovski: Represija, zločini in nezakonitosti vojaških in civilnih organov oblasti v hrvaškem delu Istre (1945–1950)
 • Nataša Milićević: Inteligenca v Srbiji med revolucionarno represijo in družbeno integracijo 1944–1950
 • Zdenko Čepič: Zločin in kazen: kaznovanje zločina v jugoslovanski zakonodaji 1945−1963