Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej

Rafael Kubelšek

PODATKI O OSEBI
Ime in priimek: Rafael Kubelšek
Oče: NULL
Mati: Olga
Priimek matere: NULL
Po domače: NULL
Datum rojstva: 14.10.1926
Kraj rojstva: Krmelj
Kraj bivanja: Krmelj
Stara občina: Št. Janž na Dolenjskem
Nova občina: Sevnica
Pokrajina: Ljubljanska pokrajina
Zakonski stan: samski
Poklic (soc. status): Ni podatka
Narodnost: Slovenec
Spol: moški
 
PODATKI O SMRTI
Datum smrti / izginotja: 00.00.0000
Kraj smrti / izginotja: Stari Log pri Kočevju
Kraj pokopa: NULL
Država pokopa: Ni podatka