O portalu Zgodovina Slovenije - SIstory

Portal Zgodovina Slovenije - SIstory nastaja v okviru dejavnosti raziskovalne infrastrukture Slovenskega zgodovinopisja. Portal SIstory je spletni sistem slovenskega zgodovinopisja, ki poleg dostopnih historičnih vsebin, relevantnih za proučevanje slovenske zgodovine, omogoča ustvarjanje raziskovalnih podatkov in njihovo uporabo v raziskovalnem okolju.

Portal omogoča hiter in enostaven dostop do prosto in odprto dostopnega verificiranega digitalnega in digitaliziranega gradiva, opremljenega z licencami Creative Commons. Uporabnik mora upoštevati splošne Pogoje uporabe in navodila za Navedbo vira. Uporabnik lahko do gradiva dostopa preko:

  • menijskega sistema in
  • iskalnikov.

Informacijski strokovnjaki lahko do metapodatkov o gradivu s portala SIstory dostopajo preko: