Contents


News


Anton Bonaventura Jeglič: Kratko navodilo staršem o verskem pouku majhnih otrok

ANTON BONAVENTURA JEGLIČ: Kratko navodilo staršem o verskem pouku majhnih otrok, Ljubljana 1915, 118 pp.

Miroslav Stiplovšek: Slovenski parlamentarizem 1927-1929

MIROSLAV STIPLOVŠEK: Slovenski parlamentarizem 1927-1929: Avtonomistična prizadevanja skupščin ljubljanske in mariborske oblasti za ekonomsko-socialni in prosvetno-kulturni razvoj Slovenije ter za udejanjenje parlamentarizma, Ljubljana 2000, 497 pp.


Janez Höfler: Gradivo za historično topografijo predjožefinskih župnij na Slovenskem: Primorska

Janez Höfler: Gradivo za historično topografijo predjožefinskih župnij na Slovenskem: Primorska (Oglejski patriarhat, Tržaška škofija), 2., predelana izd., Ljubljana 2016, 134 pp.

Tamara Griesser Pečar in France Martin Dolinar: Rožmanov proces

Tamara Griesser Pečar in France Martin Dolinar: Rožmanov proces (Ljubljana, 1996), pp 317.