Contents


News


Dearth and Famines: Case of Slovenia (video)

Video: Dearth and Famines: Case of Slovenia. Ljubljana, November 21 and 22, 2017.

Zgodovina v šoli, 2016, no. 1-2 and no 3-4.

Zgodovina v šoli, leto 2016: Ob 100. obletnici prve svetovne vojne in soške fronte, no. 1-2 and Po sledeh kmečkih uporov na Slovenskem no. 3-4.


Zgodovinski časopis, 2013, no. 1-2 and no 3-4.

Zgodovinski časopis, year 2013, no. 1- 2 and no. 3-4. 

Zgodovina za vse, 2015

Zgodovina za vse, 2015: no 1 and no 2.