Contents


News


Dragiša Lapčević: Srpska trgovinska politika u svetlosti carinske politike

Lapčević, Dragiša: Srpska trgovinska politika u svetlosti carinske politike (Српска трговинска политика у светлости царинске политике), Beograd, 1929.

Josip Lavtižar: Pri severnih Slovanih: potopisne črtice s slikami

Josip Lavtižar: Pri severnih Slovanih: potopisne črtice s slikami, Celovec 1906, 190 pp.


Jurij Hadalin: Boj za Albanijo: propad jugoslovanske širitve na Balkan

Jurij Hadalin: Boj za Albanijo: propad jugoslovanske širitve na Balkan. Ljubljana, 2011, 444 pp.

Blaž Vurnik: Ilegalčki – skriti otroci vojne Ljubljane (1941-1945), video

Blaž Vurnik: Ilegalčki – skriti otroci vojne Ljubljane (1941-1945). Video lecture, Ljubljana, November 17, 2017.