Contents


News


Prikrita modra mreža: organi za notranje zadeve Republike Slovenije v projektu MSNZ leta 1990

Zdenko Čepič, Filip Čuček, Jure Gašparič, Damijan Guštin, Božo Repe, Uroš Svete: Prikrita modra mreža: organi za notranje zadeve Republike Slovenije v projektu MSNZ leta 1990. Ljubljana 2010, 260 pp.

Metod Mikuž's publications

Metod Mikuž's publications


Alojz Demšar: Arhivsko gradivo za zgodovino kmetij na območju gospostva Škofja Loka

Alojz Demšar: Arhivsko gradivo za zgodovino kmetij na območju gospostva Škofja Loka (video: Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, 16. 2. 2017).

Analiza prebivalstva izbranih ljubljanskih ulic iz leta 1921. Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine

Sindi Časar, Elena Franetič, Nina Golouh, Nives Hribar, Nina Hvalec, Doroteja Jančar, Grega Mejak, Sara Primec, Damijan Zrim in Bojan Balkovec (mentor): Analiza prebivalstva izbranih ljubljanskih ulic iz leta 1921. Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine. Ljubljana 2017, 106 pp.