Contents


News


Občinski volilni red za Slovenijo

Občinski volilni red za Slovenijo. Ljubljana 1921, 36 pp.

Slovenci v Beogradu - Slovenes in Belgrade - Словенци у Београду

Online exhibition Slovenci v Beogradu - Slovenes in Belgrade - Словенци у Београду. Ljubljana 2017.


Jan Bernot: »Dobri postajajo boljši, slabi slabejši« Svetna duhovščina, ruralna skupnost in (pozni) vstop množic v politiko na gorenjskem podeželju med prelomom stoletja in prvo svetovno vojno.

Jan Bernot: »Dobri postajajo boljši, slabi slabejši« Svetna duhovščina, ruralna skupnost in (pozni) vstop množic v politiko na gorenjskem podeželju med prelomom stoletja in prvo svetovno vojno. MA thesis, Homec 2017, 103 pp.

Gustav Uhl: Volksbücher der Erdkunde Deutsch-Südwestafrika

Gustav Uhl: Volksbücher der Erdkunde Deutsch-Südwestafrika. Bielefeld and Leipzig, 1911, 33 pp.