Contents


News


Gustav Uhl: Volksbücher der Erdkunde Deutsch-Südwestafrika

Gustav Uhl: Volksbücher der Erdkunde Deutsch-Südwestafrika. Bielefeld and Leipzig, 1911, 33 pp.

Three Handbooks, two of Ljubljanska borza and one of Tržaška posojilnica

Posebne uzance ljubljanske borze za blago in vrednote, Ljubljana 1925.Posebne uzance ljubljanske borze za blago in vrednote, Ljubljana 1938.Pravila „Tržaške posojilnice in hranilnice“ registrovane zadruge z omejenim poroštvom, Trst 1891.


Josip Lavtižar, Pri Jugoslovanih. Ljubljana 1903

Josip Lavtižar, Pri Jugoslovanih. Zabavna knjižnica, XVI. vol., Ljubljana, 1903, 329 pp.

Drobtinice iz zgodovine župnije Šmihelske: v spomin podane dobrotnikom novih Šmihelskih zvonov

Drobtinice iz zgodovine župnije Šmihelske: v spomin podane dobrotnikom novih Šmihelskih zvonov. Novo mesto, 1879, 28 pp.