Contents


News


Uradni listi - until year 1945 (supplemented)

URADNI LISTI until year 1945 (supplemented): UL DFJ IN FLRJ, UV PREZIDIJA LS FLRJ, VESTNIK ORGANOV ZA CENE in MEDNARODNE POGODBE DFJ in FLRJ.

POROČEVALEC DRŽAVNEGA ZBORA RS 1999-2003

POROČEVALEC DRŽAVNEGA ZBORA RS 1999-2003.


Darko Knez: Relics and reliquaries from the collection of the National Museum of Slovenia

Darko Knez: Relics and reliquaries from the collection of the National Museum of Slovenia. Narodni muzej Slovenije, Ljubljana, 2014, 174 pp.

Izabrana poglavlja iz narodnoga gospodarstva : političke ekonomije, vol. 1. and 2.

Izabrana poglavlja iz narodnoga gospodarstva : političke ekonomije, vol. 1.  Matica Hrvatska: Zagreb, 1902.andIzabrana poglavlja iz narodnoga gospodarstva : političke ekonomije, vol. 2. Matica Hrvatska: Zagreb, 1903.