Contents


News


Aleš Gabrič (ed.): Slovenija v letu 1945

Slovenija v letu 1945, Aleš Gabrič (ed.). Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana, 1996, 170 pp.

Andrej Studen: Oštevilčenje hiš ob vojaški konskripciji 1770/71 (video)

Andrej Studen: Oštevilčenje hiš ob vojaški konskripciji 1770/71, lecture in Arhiv Republike Slovenije, February 22, 2018.


Iz hrvaške zgodovine 20. stoletja / Iz hrvatske povijesti 20. stoljeća

Iskra Iveljić, Stjepan Matković, Žarko Lazarević (ed.): Iz hrvaške zgodovine 20. stoletja / Iz hrvatske povijesti 20. stoljeća Vpogledi 4, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana 2012, 183 pp.

Book Presentation: Zdenko Čepič, Damijan Guštin, Nevenka Troha: Slovenija v vojni 1941-1945

Zdenko Čepič, Damijan Guštin, Nevenka Troha: Slovenija v vojni 1941-1945 : Book Presentation. Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana, 21. 2. 2018.