Contents


News


Kronika 2015

Kronika 2015, Časopis za slovensko krajevno zgodovino

Oldřich Tůma: Czech historiography of contemporary history

Predavanje: Oldřich Tůma: Czech historiography of contemporary history (Ljubljana, 17. 1. 2017)


Politična ekonomija: gradivo za strokovne izpite

Politična ekonomija: gradivo za strokovne izpite. Ljubljana 1950, 303 pp.

Zakon o gospodarskih zadrugah

Zakon o gospodarskih zadrugah, Ljubljana 1937, 75 pp.