Contents


News


25 years of the Republic of Slovenia – challenges, dilemmas, expectations

25 years of the Republic of Slovenia – challenges, dilemmas, expectations Conference at the Slovene Institute of Contemporary History, 15th and 16th June 2016

Miroslav Stiplovšek: Banski svet Dravske banovine 1930-1935

Miroslav Stiplovšek: Banski svet Dravske banovine 1930-1935. Prizadevanja banskega sveta za omilitev gospodarsko-socialne krize in razvoj prosvetno-kulturnih dejavnosti v Sloveniji ter za razširitev samoupravnih in upravnih pristojnosti banovine. Ljubljana 2006 (343 str.)


Between the House of Habsburg and Tito : A Look at the Slovenian Past 1861–1980

Between the House of Habsburg and Tito : A Look at the Slovenian Past 1861–1980

SIstory Upgrade

Dear Users.