Contents


News


Dušan Nečak: Zgodovin(ar)ski pogled na potres v Brežicah in okolici 29.1.1917

Dušan Nečak: Zgodovin(ar)ski pogled na potres v Brežicah in okolici 29.1.1917. Video, Ljubljana, 18. 05. 2017.

Kumanovska bitka: predavanje generalštabnega podpolkovnika Aleksandra Stojanoviča

Kumanovska bitka: predavanje generalštabnega podpolkovnika Aleksandra Stojanoviča. Ljubljana 1929, 60 pp.


Kronika, 2015, No. 2

Kronika, 2015, No. 2

Tomaž Ivešić: Jugoslovanska socialistična nacija (video)

Tomaž Ivešić: Jugoslovanska socialistična nacija. Video, Ljubljana, March 29, 2017.