Contents


News


Janez Jesenko: Občna zgodovina. Tretji del: Novi vek

Janez Jesenko: Občna zgodovina. Tretji del: Novi vek. Ljubljana, 1881, 224 pp.

Proti proračunu. Govor sodruga Antona Kristana v Narodnem predstavništvu dne 28. maja 1919.

Anton Kristan: Proti proračunu. Govor sodruga Antona Kristana v Narodnem predstavništvu dne 28. maja 1919. Ljubljana, 1919, 37 pp.


Jernej Kotar: Rodbina Apfaltrer v srednjem veku

Jernej Kotar: Rodbina Apfaltrer v srednjem veku. Lecture in Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, 23.01.2018.

Jurij Perovšek: Samoodločba in federacija: slovenski komunisti in nacionalno vprašanje 1920-1941

Jurij Perovšek: Samoodločba in federacija: slovenski komunisti in nacionalno vprašanje 1920-1941. Ljubljana, 2012, 336 pp.