Filip Čuček

In Search of Compromise

Janez Cvirn: Dunajski državni zbor in Slovenci (1848-1918) [Vienna National Assembly and Slovenians (1848-1918)]. Zgodovinsko društvo Celje, Znanstvena založba Filozofske fakultete Ljubljana. Celje, Ljubljana 2015, 280 pages