Sources and references

Literature

 • Československo dnes: Zastupitelské sbory, vlády, diplomatické styky, školství, zdravotnictví, ekonomika, kraje ČSSR [Czechoslovakia Today: Representative Assemblies, Government, Diplomatic Relations, Schools, Healthcare, Economics, and Regions in CSSR]. Praha: Pressfoto, 1987.
 • Daněk, Břetislav. Československá strana lidová – její krize a obroda [Czechoslovak Peopleʼ Party – Its Crisis and Restoration]. Praha: Vyšehrad, 1990.
 • Gerová, Irena. Vyhrabávačky: Deníkové zápisy a rozhovory z let 1988 a 1989 [Digs: Diary Notes and Interviews from 1888 and 1989]. Praha, Litomyšl: Paseka, 2009.
 • Gorbačov, Michail Sergejevič. Přestavba a nové myšlení pro naši zemi a pro celý svět [Perestroika and New Thinking for Our Country and the Whole World]. Praha: Svoboda, 1987.
 • Hájek, Miloš. Paměť české levice [The Memory of the Czech Left]. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011.
 • Krapfl, James. Revolution with a Human Face: Politics, Culture, and Community in Czechoslovakia, 1989-1992. Ithaca: Cornell University Press, 2013.
 • Lipták, Lubomír.Politické strany na Slovensku, 1860–1989 [Political Parties in Slovakia 1860–1989]. Bratislava: Archa, 1992.
 • Löbl Karel, Naděje a omyly. Vzpomínky na onu dobu [Hopes and Errors. Memoirs of An Era]. Praha: Academia, 2012.
 • Poslední hurá. Stenografický záznam z mimořádných zasedání ÚV KSČ 24. a 26. listopadu 1989 [The Final Hooray: Stenographic Record from Extraordinary Sessions of the Central Committee of the Communist Party of Czechoslovakia on 24 and 26 November 1989]. Praha: Agentura Cesty, 1992.
 • Roubal, Petr. Starý pes, nové kousky. Kooptace do Federálního shromáždění a vytváření polistopadové politické kultury [Old Dog, New Tricks: Co-optations in the Federal Assembly and the Development of the post-November Political Culture]. Praha: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, 2013.
 • Sedlák, Jaromír.Muž nad stolem, aneb Byl jsem Štrougalovým poradcem [A Man Over The Table or I Was Štrougalʼs Adviser]. Praha: BVD, 2010.
 • Šmíd, Milan. “Česká média a jejich role v procesu politické změny roku 1989” [Czech Media and Their Role in the Process of Political Change in 1989]. Accessed May 15, 2013, http://www.louc.cz/pril01/listopad.pdf.
 • Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna [Common Digital Czecho-Slovak Parliamentary Library], Federal Assembly 1986-1990. Accessed October 30, 2015. http://www.psp.cz/eknih/1986fs/index.htm.
 • Suk, Jiří. Labyrintem revoluce. Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize (od listopadu 1989 do června 1990) [Through the Labyrinth of the Revolution. Actors, Plots and Crossroads of A Political Crisis (from November 1989 to June 1990)]. Praha: Prostor, 2003.
 • Suk, Jiří. Občanské fórum, listopad-prosinec 1989, 2. díl – dokumenty [Civic Forum, November–December 1992, volume 2: Documents]. Praha, Brno: Doplněk, 1998.
 • Šulc, Zdislav. Z jeviště i zákulisí české politiky a ekonomiky [From the Stage and Backstage of Czech Politics and Economics]. Brno: Doplněk, 2011.

Newspaper sources

 • John, Zdeněk and Petr Šabata. “Studenti poslancům: Budíček” [Students to the Deputies: Wake Up Call]. Mladá fronta, November 30, 1989, 1-2.
 • Spáčilová, Mirka. “Televize v rukou vlády?” [Television in the Hands of the Government?]. Mladá fronta, November 24, 1989, 5.
 • Svobodné slovo. “K současné vnitropolitické situaci. Prohlášení FS ČSSR“ [On the current political situation. Declaration by the Federal Assembly of CSSR]. November 30, 1989, 3.
 • Svobodné slovo. “Poslanci, hlasujte za své voliče, ne za sebe!,” November 30, 1989, 1.