Sources and references

Archive sources

 • APCR, Archives of the Parliament of the Czech Republic:
  • FA-5, Federal Assembly 5th term Collection

Literature

 • Ash, Timothy Garton. We the People. The Revolution of ’89 Witnessed in Warsaw, Budapest, Berlin & Prague. London: Granta Books, 1990.
 • Bartuška, Jan et al. Státní právo Československé republiky. Praha: Orbis, 1953.
 • Bartuška, Jan. Státní právo Československé republiky. Praha: Státní nakladatelství učebnic, 1952.
 • Black, S. Gordon. “A Theory of Professionalization in Politics,” The American Political Science Review 3 (1970): 865-878.
 • Cigánek, František. “Předlistopadový parlament ve světle archivní dokumentace.” In Dvě desetiletí před listopadem 89, edited by Emanuel Mandler, 57–72. Praha: ÚSD AV ČR – Maxdorf, 1993.
 • “Czech Statistical Office.” Accessed October 30, 2015. http://csugeo.i-server.cz/csu/dyngrafy.nsf/graf/mzdy_1960_.
 • Gjuričová, Adéla. “Anti-politics and anti-parliamentarism: Václav Havel and the Czechoslovak parliament in the 1990s”. Paper presented at the conference Parlamentarismuskritik und Antiparlamentarismus in Europa, Berlin, May 7–8, 2015.
 • Hadjiisky, Magdalena. “Vznik občanské demokratické strany: Pokus o sociologickou analýzu.” In Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989, edited by Adéla Gjuričová, Michal Kopeček, 68–90. Praha – Litomyšl: Paseka, 2008.
 • “Interview of Josef Bartončík, Brno, Dec. 3, 2012.” In Sbírka rozhovorů s bývalými poslanci Federálního shromáždění, edited by Adéla Gjuričová, Petr Roubal, Jiří Suk, Tomáš Zahradníček. Collection of Interviews of MPs, Institute of Contemporary History, Oral History Centre.
 • “Interview of Štefánia Michalková, Bratislava, Nov. 15, 2011.” In Sbírka rozhovorů s bývalými poslanci Federálního shromáždění, edited by Adéla Gjuričová, Petr Roubal, Jiří Suk, Tomáš Zahradníček. Collection of Interviews of MPs, Institute of Contemporary History, Oral History Centre.
 • Kaplan, Karel. Národní fronta 1948–1960. Praha: Academia, 2012.
 • Komárek, Valtr. “Děkujeme, přijďte.” In Pocta Zdeňkovi Jičínskému k 80. narozeninám, edited by Vladimír Mikule, Radovan, Suchánek, 294–296. Praha: ASPI, 2009.
 • Kopeček, Michal. “Disent jako minulost, liberalismus jako projekt. Občanské hnutí – Svobodní demokraté v české polistopadové politice.” In Rozděleni minulostí. Vytváření politických identit v České republice po roce 1989, edited by Adéla Gjuričová, Michal Kopeček, Petr Roubal, Jiří Suk, Tomáš Zahradníček, 61-106. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011.
 • Koranda František et al. Slovník socialistického poslance. Praha: Svoboda, 1985.
 • Lenin, Ilyich Vladimir. The State and Revolution: Experience of the Paris Commune of 1871. Marx’s Analysis, Chapter 3. Accessed October 30, 2015. https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/staterev/ch03.htm.
 • Marx, Karl. Civil War in France, Chapter 5 [The Paris Commune]. Accessed Oct. 30, 2015. https://www.marxists.org/archive/marx/works/1871/civil-war-france/index.htm.
 • Photos of the project by Karel Prager, Jiří Kadeřábek and Jiří Albrecht. “Federal Assembly Building at Wenceslas Square, Prague.” Accessed October 30, 2015, http://www.parliamentsintransition.cz/dokumenty/federalassemblybuildingatwenceslassquareprague.
 • Powell, Walter W., and Paul J. DiMaggio. The New Institutionalism in Organizational Analysis. London, Chicago: Chicago UP, 1991.
 • “President’s Speech in the Federal Assembly, Jan. 23, 1990.” InProjevy z let 1990–1992. Letní přemítání (Spisy sv. 6), edited by Vaclav Havel, 25-43, Praha: Torst, 1999.
 • “President’s Speech in the Federal Assembly, May 9, 1990.” In Projevy z let 1990-1992. Letní přemítání (Spisy sv. 6), edited by Vaclav Havel, 132–136. Praha: Torst, 1999.
 • Rothmayerová, Gabriela. Zo zápisníka poslankyne. Bratislava: Perex, 1992.
 • Roubal, Petr. Starý pes, nové kousky: kooptace do Federálního shromáždění a vytváření polistopadové politické kultury. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2013.
 • Suk, Jiří. Konstituční, nebo existenciální revoluce? Václav Havel a Federální shromáždění 1989–1990. Praha: ÚSD AV ČR, 2014.
 • Suk, Jiří. Labyrintem revoluce. Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize (od listopadu 1989 do června 1990). Praha: Prostor, 2003.
 • Zahradníček, Tomáš. “Federalization – The Path to Demise,” Aspen Review. Central Europe 1 (2013): 25–30.

Newspaper sources

 • Svobodné slovo. “Nová doba – noví poslanci.” January 31, 1990, 1.

Other sources

 • Act No. 4/1990 Coll., on dismissing deputies of representative bodies and on electing new deputies of the National Committees, Art. I.
 • Act No. 304/1990 Col., on salary and reimbursement of expenses of deputies of the Federal Assembly.