Prenova slovenskih gradov v novem tisočletju

Avtor(ji): Hafner, Aleš
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2012
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odg. ur.), Barbara Šterbenc Svetina (tehn. ur.), Manca Gašperšič (prev. ang.), Metoda Kokole (prev. ang.), Luka Vidmar (perv. ang.), Irena Bruckmüller (prev. nem.)


 • Podroben opis
  Prispevek obravnava problematiko prenove slovenskih gradov v obdobju po drugi svetovni vojni s poudarkom
  na obdobju po slovenski osamosvojitvi. Dotakne se klavrnega stanja gradov po drugi svetovni vojni in odnosa do
  njih v socialističnem obdobju. Problematiko oriše z vidika arhitekta konservatorja, njegove vloge pri procesu
  prenove ter odnosov z drugimi akterji pri prenovi gradov. S pojasnjevanjem okoliščin nekaterih konkretnih grajskih
  prenov zadnjega obdobja in razpoložljivimi tehničnimi ukrepi skuša vse vpletene spodbuditi k nadaljevanju
  procesa ohranitve tega dela slovenske kulturne dediščine.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/30516
  • dcterms:title
   • Prenova slovenskih gradov v novem tisočletju
  • dcterms:alternative
   • Die Erneuerung der slowenischem Burgen und Schlösser im neuen Jahrtausend
  • dcterms:creator
   • Aleš Hafner
  • dcterms:subject
   • obnova gradu
   • arhitekt konservator
   • tehnični ukrepi prenove
   • funkcionalna prenova
   • restavratorstvo
   • konservatorski projekt
   • castle renovation
   • architect-conservator
   • technical renovation measures
   • functional renovation
   • restoration
   • conservation project
  • dcterms:abstract
   • Prispevek obravnava problematiko prenove slovenskih gradov v obdobju po drugi svetovni vojni s poudarkom na obdobju po slovenski osamosvojitvi. Dotakne se klavrnega stanja gradov po drugi svetovni vojni in odnosa do njih v socialističnem obdobju. Problematiko oriše z vidika arhitekta konservatorja, njegove vloge pri procesu prenove ter odnosov z drugimi akterji pri prenovi gradov. S pojasnjevanjem okoliščin nekaterih konkretnih grajskih prenov zadnjega obdobja in razpoložljivimi tehničnimi ukrepi skuša vse vpletene spodbuditi k nadaljevanju procesa ohranitve tega dela slovenske kulturne dediščine.
   • The article focuses on the problem concerning the renovation of Slovenian castles in the period after the Second World War, with a particular emphasis on the period after Slovenia’s independence. The article addresses the deplorable state of castles in the wake of the Second World War and the general attitude towards them during the socialist period. The problem is presented from the point of view of an architect—conservator, their role in the renovation process and their relationship to other actors in castle renovation. By elucidating the circumstances of a number of specific castle renovations in the recent period and by pointing to the available technical measures, the article aims at encouraging all parties involved to continue with the process of preserving this part of Slovenian cultural heritage.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odg. ur.)
   • Barbara Šterbenc Svetina (tehn. ur.)
   • Manca Gašperšič (prev. ang.)
   • Metoda Kokole (prev. ang.)
   • Luka Vidmar (perv. ang.)
   • Irena Bruckmüller (prev. nem.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:30516
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf