ContentsNews


Disciplinarni red za srednje šole in učiteljišča. Ljubljana, 1924

Disciplinarni red za srednje šole in učiteljišča. Ljubljana, 1924

Disciplinarni red za c. kr. državne gimnazije na Kranjskem. V Ljubljani 1903

Disciplinarni red za c. kr. državne gimnazije na Kranjskem. V Ljubljani 1903


Čehoslovački vjesnik. Godina I, broj 6.

Novelty on History of Slovenia - SIstory Portal