• »Dobri postajajo boljši, slabi slabejši«
  Svetna duhovščina, ruralna skupnost in (pozni) vstop množic v politiko na gorenjskem podeželju med prelomom stoletja in prvo svetovno vojno
  Avtor(ji): Jan Bernot
  Leto: 2016
  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • »Eno pa bomo lahko rekli: Doma smo!«
  Prebivalstvo Bovškega in njegova izkušnja vélike vojne 1914 - 1918
  Avtor(ji): Jernej Komac
  Leto: 2018
  samozal., Ljubljana
 • Gospodarski in socialni nazori v 80. in 90. letih 19. stoletja na Slovenskem
  Avtor(ji): Andrej Pančur
  Leto: 1999
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Javnost in meščanstvo na Slovenskem v 19. stoletju
  Avtor(ji): Damjan Oven
  Leto: 2016
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Mesto na pragu novega časa
  Ptuj v zadnjih letih cesarja Franca Jožefa
  Avtor(ji): Tomaž Mesarič
  Leto: 2017
  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Območje občine Šmartno pri Litiji med obema svetovnima vojnama
  The area of municipality Šmartno pri Litiji during the interwar period
  Avtor(ji): Tadej Čopar
  Leto: 2015
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Od občutka greha do greha z občutkom : breme ponosa in samoljubja v korespondenčnem gradivu druge polovice 19. in prve tretjine 20. stoletja na Slovenskem
  Avtor(ji): Blaž Kavšek
  Leto: 2018
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Rogaška Slatina v obdobju nemške okupacije (1941–1945)
  Avtor(ji): Daniel Siter
  Leto: 2019
 • Tekstilna obrt na Slovenskem med obema vojnama
  Avtor(ji): Estera Cerar
  Leto: 2003
  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Ljubljana
 • »Vedel pa jest nisem tega da se nesmejo Cigani prenočvat«
  Prispevek k zgodovini "ciganov" na Kranjskem, 1870-1918
  Avtor(ji): Vita Zalar
  Leto: 2017
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Zapuščinski inventarji kranjskega plemstva s konca 18. stoletja kot zgodovinski vir
  Avtor(ji): Bogdan Šteh
  Leto: 2010
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Zgodovina Indonezije - starejša obdobja
  History of Indonesia – Ancient Periods
  Avtor(ji): Robin Dewa
  Leto: 2011
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Zgodovina psihiatrije in psihiatrične bolnišnice v Ljubljani med letoma 1868 in 1910
  Avtor(ji): Maša Bračič
  Leto: 2017
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
Št. zadetkov: 13