• Gospodarski in socialni nazori v 80. in 90. letih 19. stoletja na Slovenskem
  Avtor(ji): Andrej Pančur
  Leto: 1999
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Zgodovina Indonezije - starejša obdobja
  History of Indonesia – Ancient Periods
  Avtor(ji): Robin Dewa
  Leto: 2011
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Zapuščinski inventarji kranjskega plemstva s konca 18. stoletja kot zgodovinski vir
  Avtor(ji): Bogdan Šteh
  Leto: 2010
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
Št. zadetkov: 3