• Pregled založniške dejavnosti v Ljubljanski pokrajini leta 1944 in 1945
  Z bibliografijo izdanih knjig
  A Survey of Publishing Activities in Ljubljana Province in 1944 and 1945; with a bibliography of published books
  Avtor(ji): Tjaša Pečan
  Leto: 1998
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Pregled založniške dejavnosti v Ljubljanski pokrajini leta 1941
  Z bibliografijo izdanih knjig
  Avtor(ji): Tanja Matvos
  Leto: 2000
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Ahajska kneževina pod vladavino Anžuvincev
  Avtor(ji): Jernej Velkavrh
  Leto: 2010
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Daytonski mirovni sporazum in demokratizacija Bosne in Hercegovine
  Avtor(ji): Tihana Kurtin
  Leto: 2006
  Univerza v Ljubljani; Fakulteta za družbene vede, Ljubljana
 • Dogajanje na vasi v okraju Radgona 1945-1947
  Avtor(ji): Barbara Bratuša
  Leto: 2010
  Univerza v Mariboru; Filozofska fakulteta, Maribor
 • Dr. Božidar Kobe
  Slovenski intelektualci v času spora z Informbirojem
  Avtor(ji): Špela Lemut
  Leto: 2012
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Dr. Jože Pučnik
  Avtor(ji): Matej Stele
  Leto: 2012
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Družba Jezusova, krščanstvo ter religioznost Azijcev, zlasti Kitajcev, v pismih Ferdinanda Avguština Hallersteina (1735-1766)
  Avtor(ji): Boštjan Perger
  Leto: 2011
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Odmevi tridesetletne vojne na Kranjskem
  Avtor(ji): Vanja Kočevar
  Leto: 2012
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Elitne enote na območju današnje Slovenije med drugo svetovno vojno
  Avtor(ji): Tomaž Štaut
  Leto: 2008
  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
 • Senčna stran znanosti
  Evgenika v slovenski preteklosti in človeški genetiki sodobnih ter prihodnjih generacij
  Avtor(ji): Ana Cergol
  Leto: 2008
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Radikalna levica
  Od urbanih gveril do globalnega množičnega gibanja
  Radical left
  From urban guerrilla to global mass movement
  Avtor(ji): Daša Tepina
  Leto: 2008
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Ohranjeni Škucevi fanzini
  Zgodovinski kontekst in intermedialne navezave
  Avtor(ji): Melita Sodnik
  Leto: 2013
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • »Kot Triglav nikdar ne omahne, Slovencu vdanost ne usahne«
  Slovenski vojaki med prvo svetovno vojno – lojalnost in dojemanje vojne v njihovih avtobiografskih zapiskih
  Avtor(ji): Miha Sluga
  Leto: 2007
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Krajevni ljudski odbor Podraga 1945-1952
  Avtor(ji): Petra Trošt
  Leto: 2007
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Ljubljanski jezuiti in njihov odnos z laiki glede na Historio annuo (1596-1691)
  Avtor(ji): Rok Dovjak
  Leto: 2010
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Novodobne manjšine na primeru Turkov v Nemčiji
  Avtor(ji): Maja Božič
  Leto: 2006
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Odnosi med Armio Krajowo in Armio Ludowo ob koncu druge svetovne vojne
  Avtor(ji): Marko Petan
  Leto: 2010
  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Oris ženske deviantnosti na začetku 20. stoletja in odmevi nanjo v slovenskem časopisju
  Avtor(ji): Igor Zemljič
  Leto: 1998
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Osnovno šolstvo v obdobju fašizma na območju Deskel in Trsta ter obravnavana tematika v kratki prozi Borisa Pahorja
  Avtor(ji): Luka Mlekuž
  Leto: 2013
  Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
Št. zadetkov: 33