logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Šolska in visokošolska dela

/

Diplomska dela

Vestirenga na Pivškem


Avtor(ji):Sabina Požar
Soavtor(ji):Mateja Habinc (ment.)
Leto:2016
Založnik(i):Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana
Jezik(i):slovenščina
Vrst(e) gradiva:besedilo
Avtorske pravice:
CC license

To delo avtorja Sabina Požar je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna

Datoteke (1)
Ime:Diploma_vestirenga_SPozar.pdf
Velikost:1.82MB
Format:application/pdf
Odpri
Prenesi
Opis
Vojaški nabor je bil v preteklosti pomembna prelomnica v življenju mladih fantov, ki so vstopali na služenje vojaškega roka. Deloma je k temu prispevalo tudi prepričanje ljudi, da so po odsluženem vojaškem roku fantje odrasli v može. Iz napisanega lahko sklepamo, da je bila potemtakem vestirenga, kakor na območju Pivške kotline imenujemo šego, ko so ob naboru vaščani okrasili vozove s smrečjem, barvnimi trakovi in papirnatimi rožami ter pospremili nabornike na zagovor k naborni komisiji, ena izmed pomembnejših šeg, s katerimi so Pivčani obeleževali tako pomemben dogodek v življenju mladih fantov. Zagovori pred naborno komisijo so se izvajali v spomladanskem času, v mesecu maju ali najpozneje mesecu juniju. Diplomsko delo predstavlja vojaški nabor skozi različna obdobja, od 60. pa do 90. let 20. stoletja. Sogovorniki, ki so sodelovali pri pripravi diplomskega dela, prihajajo iz različnih vasi na Pivškem (Zagorje, Juršče) ter iz vasi na robu Brkinov (Čepno). Poleg pričevanj sogovornikov sem pri raziskovanju uporabila še fotografsko in video gradivo. Natančno sem opisala potek vestirenge in se še posebej osredotočila na spremembe, ki jih je šega doţivljala skozi različna zgodovinska obdobja.
Metapodatki (12)
 • identifikatorhttps://hdl.handle.net/11686/36136
  • naslov
   • Vestirenga na Pivškem
  • ustvarjalec
   • Sabina Požar
  • soavtor
   • Mateja Habinc (ment.)
  • predmet
   • nabor
   • vestirenga
   • vojska
   • šege
   • Pivško
   • conscription
   • vestirenga
   • the military
   • customs
   • Pivka region
  • opis
   • Vojaški nabor je bil v preteklosti pomembna prelomnica v življenju mladih fantov, ki so vstopali na služenje vojaškega roka. Deloma je k temu prispevalo tudi prepričanje ljudi, da so po odsluženem vojaškem roku fantje odrasli v može. Iz napisanega lahko sklepamo, da je bila potemtakem vestirenga, kakor na območju Pivške kotline imenujemo šego, ko so ob naboru vaščani okrasili vozove s smrečjem, barvnimi trakovi in papirnatimi rožami ter pospremili nabornike na zagovor k naborni komisiji, ena izmed pomembnejših šeg, s katerimi so Pivčani obeleževali tako pomemben dogodek v življenju mladih fantov. Zagovori pred naborno komisijo so se izvajali v spomladanskem času, v mesecu maju ali najpozneje mesecu juniju. Diplomsko delo predstavlja vojaški nabor skozi različna obdobja, od 60. pa do 90. let 20. stoletja. Sogovorniki, ki so sodelovali pri pripravi diplomskega dela, prihajajo iz različnih vasi na Pivškem (Zagorje, Juršče) ter iz vasi na robu Brkinov (Čepno). Poleg pričevanj sogovornikov sem pri raziskovanju uporabila še fotografsko in video gradivo. Natančno sem opisala potek vestirenge in se še posebej osredotočila na spremembe, ki jih je šega doţivljala skozi različna zgodovinska obdobja.
   • Conscription used to present a significant turning point in the life of young boys who were starting their military service. This was partly due to the common belief that after serving their military service, boys grew up into men. Therefore, we can assume that vestirenga, which is how the people from the area of the Pivka Basin call the custom that takes place at the time of conscription, when villagers decorate carts with spruce branches, colourful ribbons, and paper flowers and accompany the conscripts to be examined by the conscription board, is one of the most important customs with which the inhabitants of Pivka celebrated such an important event in the life of young boys. This thesis takes a look at conscription in different periods, from the 1960s to the 1990s. The interviewees, who cooperated in the preparation of the diploma thesis, come from different villages in the Pivka region (Zagorje, Juršče) and from a village on the edge of the Brkini hills (Čepno). In addition to their testimonies, I also used photo and video material. I provided a detailed description of the course of the vestirenga and focused on the changes the custom underwent through different periods in history.
  • založnik
   • Univerza v Ljubljani
  • datum
   • 2016
   • 01. 01. 2016
  • tip
   • besedilo
  • jezik
   • Slovenščina
  • pravice
   • licenca: ccByNcNd
  • datotečni vir