Glasnik

 • Uradni vestnik mestnega ljudskega odbora Ljubljane
  1951-1952
  Leto: 1951
  Okrajni ljudski odbor, Ljubljana, Mestni ljudski odbor, Ljubljana
 • Glasnik Okrajnega ljudskega odbora Ljubljana-okolica in Mestnega ljudskega odbora Ljubljana
  Leto I.
  Leto: 1954
  Okrajni ljudski odbor, Ljubljana, Mestni ljudski odbor, Ljubljana
 • Glasnik Okrajnega ljudskega odbora Ljubljana-okolica in Mestnega ljudskega odbora Ljubljana
  Leto II.
  Leto: 1955
  Okrajni ljudski odbor, Ljubljana, Mestni ljudski odbor, Ljubljana
 • Glasnik Okrajnega ljudskega odbora Ljubljana okolica in Mestnega ljudskega odbora Ljubljana
  Leto III.
  Leto: 1956
  Okrajni ljudski odbor, Ljubljana, Mestni ljudski odbor, Ljubljana
 • Glasnik Okrajnega ljudskega odbora Ljubljana okolica in Mestnega ljudskega odbora Ljubljana
  Leto IV.
  Leto: 1957
  Okrajni ljudski odbor, Ljubljana, Mestni ljudski odbor, Ljubljana
 • Glasnik Okrajnega ljudskega odbora Ljubljana okolica in Mestnega ljudskega odbora Ljubljana
  Leto V.
  Leto: 1958
  Okrajni ljudski odbor, Ljubljana, Mestni ljudski odbor, Ljubljana
 • Glasnik Okrajnega ljudskega odbora Ljubljana okolica in Mestnega ljudskega odbora Ljubljana
  Leto VI.
  Leto: 1959
  Okrajni ljudski odbor, Ljubljana, Mestni ljudski odbor, Ljubljana
 • Glasnik Okrajnega ljudskega odbora Ljubljana okolica in Mestnega ljudskega odbora Ljubljana
  Leto VII.
  Leto: 1960
  Okrajni ljudski odbor, Ljubljana, Mestni ljudski odbor, Ljubljana
 • Glasnik Okrajnega ljudskega odbora Ljubljana okolica in Mestnega ljudskega odbora Ljubljana
  Leto VIII.
  Leto: 1961
  Okrajni ljudski odbor, Ljubljana, Mestni ljudski odbor, Ljubljana
 • Glasnik
  Uradni vestnik Okraja Ljubljana
  Leto IX.
  Leto: 1962
  Okrajni ljudski odbor, Ljubljana, Mestni ljudski odbor, Ljubljana
 • Glasnik
  Uradni vestnik Okraja Ljubljana
  Leto X.
  Leto: 1963
  Okrajni ljudski odbor, Ljubljana, Mestni ljudski odbor, Ljubljana
 • Glasnik
  Uradni vestnik Okraja Ljubljana
  Leto XI.
  Leto: 1964
  Okrajni ljudski odbor, Ljubljana, Mestni ljudski odbor, Ljubljana
 • Glasnik
  Uradni vestnik Okraja Ljubljana
  Leto XII.
  Leto: 1965
  Okrajni ljudski odbor, Ljubljana, Mestni ljudski odbor, Ljubljana
 • Glasnik 1966
  Leto XIII
  Leto: 1966
  Okrajni ljudski odbor, Ljubljana, Mestni ljudski odbor, Ljubljana
 • Glasnik 1968
  Uradni vestnik Okraja Ljubljana
  Leto XV.
  Leto: 1968
  Okrajni ljudski odbor, Ljubljana, Mestni ljudski odbor, Ljubljana
 • Glasnik 1969
  Uradni vestnik Okraja Ljubljana
  Leto XVI.
  Leto: 1969
  Okrajni ljudski odbor, Ljubljana, Mestni ljudski odbor, Ljubljana
Št. zadetkov: 16