Zbirka tiskovin iz zapuščine zgodovinarja Silva Kranjca obsega 42 enot različnega tiskanega gradiva, predvsem letakov, plakatov, nekaj pa tudi časopisja in brošur, ki so nastale v mesecih pred izvedbo koroškega plebiscita (10. oktobra. 1920). Gradivo je tako nemške kot tudi jugoslovanske provenience.

 • 20 Plebiscitnih zapovedi za Korošce!
  Leto: 1920
 • Neues Grazer Morgenblatt, 687, 1920
  Abendsausgabe des Neuen Grazer Tagesblattes, 7. Oktober 1920
  Leto: 1920
  Deutsche Vereins-Druckerei und Verlag-Geschellschaft, Gradec
 • Pozor, Korošci!
  Achtung, Kärntner!
  Leto: 1920
 • Arme SHS-Rekruten
  Leto: 1920
 • Bauern, rettet Euch vor der Ablieferungspflicht!
  Leto: 1920
 • Delovno ljudstvo glasovalnega ozemlja!
  Leto: 1920
  Deželno vodstvo socialdemokratične stranke, Celovec, Kleinmayer, Celovec
 • Glavo po koncu!
  Leto: 1920
 • Gospodarski položaj Nemške Avstrije
  Leto: 1920
 • Gosposvetsko polje - Slovensko Kosovo
  Avtor(ji): Hinko Smrekar
  Leto: 1919
 • Gott schütze uns vor der Volkswehr!
  Leto: 1920
 • Hinaus mit der Wiener Judenwirtschaft!
  Leto: 1920
 • Hoo rruk švaba!
  Leto: 1920
 • Hoo-rruk..!!, 1920, št. 2
  List za plebiscitno zabavo
  Leto: 1920
 • Hoo-rruk..!!, 1920, št. 3
  List za plebiscitno zabavo
  Leto: 1920
 • In Deutschösterreich: 25 neue Steuern und der Krach!
  Leto: 1920
 • Jugoslawen zahlen keine Kriegsentschadigung!
  Leto: 1920
 • Kako boš glasoval?
  Leto: 1920
 • Koroški Slovenci, koroške Slovenke!
  Leto: 1920
 • Koroški kmet, delavec in - plebiscit ali agrarno vprašanje na Koroškem
  Leto: 1920
 • Koroški kmeti! Kaj je z vašim žitom?
  Landwirte Kärntens! Was ist mit Eurem Getriede?
  Leto: 1920
Št. zadetkov: 44